Obavijest o novo otkrivenim, namjernim nezakonitostima u izdavanju građevinske dozvole za plažu Romana u Makarskoj tj. zbog krivog razvrstavanja gradnje plaže u 2b umjesto u 2a na Građevinskoj dozvoli od strane Dragana Srzića (uz već otkriven nedostatak prethodno iskazanog pravnog interesa za građenje na pomorskom dobru)

Poštovani -SVI-,

obzirom da nismo imali uvid u projektnu dokumentaciju, kao i da još uvijek nije javno objavljen čitav sadržaj dokumentacije uz lokacijsku i građevinsku dozvolu, makar smo dio tražili pred više od godinu dana, nepravilnosti ”spoznajemo” na kapaljku. Osim lažiranog pravnog interesa na građevinskoj dozvoli, došlo je i do krivog razvrstavanja objekta – plaže.

U građevinskoj dozvoli je navedena klasa 2b, a ne klasa 2a, kako je Zakonom o gradnji Članak 4. propisano.

ZOG – Razvrstavanje građevina – Članak 4.

2.a skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti i provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

2.b skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a NE provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Makar smo više puta, razne institucije tražili Rješenje ministarstva zaštite okoliša, još uvijek ga nismo dobili, međutim, pronašli smo ga 6.4.2022 u Mapi 3. Građevinski projekt konstrukcije – GRAĐEVINA – UREĐENJE OBALNOG POJASA S PLAŽOM I PRATEĆIM SADRŽAJIMA, PREDIO ZAPADNO OD AUTO-KAMPA DALMACIJA, MAKARSKA.

Rješenje je sastavni dio lokacijske dozvole, a jasno pokazuje da je za navedeni objekt rađena Ocjena o potrebi izrade studije, koju smo odavno dobili, ali bez grafičkih priloga. U istoj mapi pronašli smo i Posebne uvjete zaštite prirode. Osim prvih listova Lokacijske dozvole, slučajno pronađenih u 3. mapi Glavnog projekta još uvijek nismo dobili njenu pripadajuću dokumentaciju, a koja je sva navedena kao njen sastavni dio.

Obzirom da je u samoj Lokacijskoj navedeno Rješenje Ministarstva okoliša jasno je da se OPUO postupak radio, i da nikakva interpretacija ne može opravdati krivu klasifikaciju objekta u 2b, umjesto u 2a, po Članku 4. ZOGa. Uostalom, Uredba propisuje izradu Ocjene za sve gradnje duže od 50m na pomorskom dobru, te je Ocjena o potrebi izrade studije tako i napravljena.

No pitanje je zašto bi to bila važna i očigledna i namjerna greška referenta tj. tadašnjeg voditelja Upravnog odjela za prostorno Grada Makarske Dragana Srzića, dipl.ing.arh.?

Zakon o građenju u Članku 107.a propisuje da se za građevinu razvrstanu u 2.a skupinu MORA OBAVIJESTITI JAVNOST I ZAINTERESIRANA JAVNOST O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE, što je krivom klasifikacijom izbjegnuto.

Članak 107.a

(1) Javnost i zainteresirana javnost obavještava se za građevinu razvrstanu u 2.a skupinu građevina putem elektroničke oglasne ploče o podnesenom zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole, sadržaju tog zahtjeva, podnesenim dokumentima uz taj zahtjev, izdanim potvrdama glavnog projekta i o izdanoj građevinskoj dozvoli za građenje te građevine.

(2) Građevinska dozvola za građenje građevine iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na elektroničkoj oglasnoj ploči najmanje 30 dana

Potpuno skrivanje svih radnji od početka vidljivo je pri izdavanju Lokacijske dozvole na strani 4. Lokacijske gdje jasno piše kako nikom nije pokazan sam projekt, a gdje se navode stvarna prava makar je posve jasno da se radi o građenju na pomorskom dobru gdje se stvarna prava ne mogu ostvarivati, niti postoje vlasnici.

Tu ideju skrivanja izgradnje na pomorskom dobru od Lokacijske su kroz krivu klasifikaciju objekta u 2b na Građevinskoj do kraja proveli u 1. stupnju, a nakon toga se pri nadzoru zakonitosti pozvali u 2. stupnju na interes RH, kao razlogom neponištavanja građevinske dozvole objašnjen potpuno suprotno stvarnim interesima RH koji su zasigurno najvažniji, otkrivanja korupcije i kriminala, te transparentnošću postupaka na pomorskom dobru.

Zbog svega navedenog ova Građevinska dozvola mora biti poništena, a svi dionici u nezakonitim radnjama istraženi. Koncesijski natječaj za izgradnju plaže temeljem ovako nezakonitog dokumenta treba biti obustavljen.

Inicijativu JAVNO JE DOBRO

8. travanj, 2022 godine

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime