Na najvišem vrhu  Svetom Juri palo ga je desetak centimetara, a temperatura se spustila na minus 1,3 Celzijeva stupnja, kazao je dežurni tehničar na radiotelevizijskom odašiljaču na Biokovu.

Ustvrdio je da je snježno vrijeme u drugoj polovici svibnja vrlo rijetko. Na Makarskom primorju pada lagana kiša, temperatura je 12 Celzijevih stupnjeva, a vjetar je sasvim oslabio. Nakon dvodnevnog prekida zbog jake bure, jutros u 6 sati uspostavljen je trajektni promet između Makarske i Sumartina na otoku Braču. (dnevnik.hr)