Općina Gradac zapošljava jednog višeg stručnog suradnika za projekte i EU fondove na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11,04/18), te sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne struke ili društvenog smjera,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu. Više detalja možete vidjeti OVDJE.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime