Čitateljica upozorava na devastaciju prostora, šume na Voliciji te je osim na adresu portala Megamedia, isto pismo uputila svim nadležnim službama, uključujući i gradonačelnika Juru Brkana

Poštovani,
ovim putem Vas želim upozoriti da se posljednjih nekoliko dana, uglavnom kroz jutro, uništava urbanističkim planom zaštićeni dio šume na području Volicije. Šuma je vjerojatno u privatnom vlasništvu, međutim problem je što je taj dio prostora na Voliciji u grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja UPU-a Volicija 1 (grafički prilog 1. Korištenje i namjena površina, te grafički prilog 2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina) označen kao ZAŠTITNA ZELENA POVRŠINA, odnosno ZELENA POVRŠINA (slike u prilogu).Radi se o česticama zemljišta 5060 i 5061 k.o. Makarska-Makar na kojima se prijašnjih godina odbacivao šut i smeće, a sada sam svjedočila i o sječi šume.S obzirom da prema spomenutom planu na tom dijelu nije predviđena nikakva gradnja, time je još besmislenije da se siječe postojeća šuma i devastira zelena površina.Kako se radi o jedinom preostalom dijelu šume koji pokriva urbanistički plan Volicija 1 (što su očito prepoznali i izrađivači plana te taj dio “zaštitili” kao zaštitna zelena površina) ovim putem Vas pozivam da što hitnije reagirate i spriječite da nestane i ovo malo zelenila na Voliciji koje nije uništeno požarom ili nasipanjem građevinskog materijala.

1 KOMENTAR

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime