Predsjednica Laburista Nansi Tireli je u kolovozu ove godine postavila niz pitanja i potpitanja o količini novca koji je iz državnog proračuna uplaćen na račune vjerskih zajednica u Hrvatskoj.

Vlada je na detaljna pitanja ponudila iscrpan odgovor o sredstvima koja su za vjerske zajednice, a posebno za Katoličku crkvu, isplaćena u razdoblju od 2003. do kraja 2013. godine.  Izvješće otkriva da su u evidenciju vjerskih zajednica Republike Hrvatske upisane 52 vjerske zajednice, te da je Vlada sklopila osam Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sa vjerskim zajednicama, te na taj način regulirala odnose sa 19 zajednica.
Milijarde za crkvu
Ugovor sa Svetom Stolicom Hrvatsku košta prosječno oko 600 milijuna kuna godišnje

Republika Hrvatska je poseban Ugovor o gospodarskim pitanjima sklopila sa Svetom Stolicom, koji regulira način izvršavanja određenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema Katoličkoj Crkvi, prema kojima se Republika Hrvatska obvezala davati Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna novčana sredstva. Sredstva se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke crkve u službi građana na kulturnom, odgojnom, društveno i etičkom polju, troškove uzdržavanja klera i drugih crkvenih službenika, troškove izgradnje i uzdržavanje crkava i pastoralnih središta koja nisu u popisu spomenika kulture te doprinos za karitativnu djelatnost Katoličke Crkve. Novčana sredstva se isplaćuju s pozicije Ministarstva financija, a iznosi sredstava se obračunavaju na sljedeći način: dvije prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj + 20% (u razdoblju 1999, do kraja 2008. u svrhu rješavanja mirovinskog osiguranja članova klera, redovnika i redovnica koji su navršili 65 godina života, a čije mirovinsko do sada nije sustavno riješeno) x broj župa u Republici Hrvatskoj.

Kap u moru obaveza

Navedeno je tek dio obaveza (vidi dokument u prilogu) koje Hrvatska ispunjava prema Katoličkoj crkvi, a ukupan izdatak koji proizlazi iz ugovora sa Svetom Stolicom državu, odnosno hrvatsku javnost, godišnje prosječno košta oko 600 milijuna kuna, što je više od iznosa koji se izdvaja za socijalnu pomoć (oko 550 milijuna kuna) najugroženijem dijelu stanovništva.  Da je Katolička crkva najjača u Hrvata svjedoči i podatak da su ostale vjerske zajednice, njih 52, u razdoblju od deset godina zajedno primile ukupan iznos od 202,8 milijuna kuna.

Financiranje objekata katoličke crkve

Ministarstvo kulture je na zatraženo očitovanje dostavilo podatke o financiranju objekata katoličke crkve u okviru programa zaštite nepokretnih spomenika kulture Ministarstva kulture za razdoblje od 1997. do 2013. godine prema kojem je crkva u deset godina za navedenu svrhu dobila 870 milijuna kuna.

Plaće za vjeroučitelje

U odgovoru se  navodi da Ministarstvo ne raspolaže iznosima isplaćenih sredstava za potrebe Katoličke crkve u zatraženom razdoblju jer Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prati rashode za vjeroučitelje svih vjerskih zajednica te nema odvojene podatke o tome koliko iznose rashodi posebno za vjeroučitelje katoličkog vjeronauka, posebno pravoslavnog vjeronauka itd.  Jedino razdoblje za koje navode da imaju posebne podatke su rashodi katoličkih škola za razdoblje od 23. svibnja 2013, kada su Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija sklopile Ugovor o katoličkim osnovnim i srednjim školama. Navedenim Ugovorom Vlada Republike Hrvatske je preuzela obvezu osigurati sredstva u državnom proračunu za isplatu plaća i naknada te za ostala materijalna prava za zaposlene u dvije osnovne i dvanaest srednjih katoličkih škola u Republici Hrvatskoj. Navode kako je u tu svrhu u razdoblju od lipnja 2011. godine do 31. prosinca 2013. godine za tih četrnaest katoličkih osnovnih i srednjih škola isplaćeno 98,5 milijuna kuna.

Vojni Ordinarijat

Ministarstvo unutarnjih poslova u svom očitovanju navodi da je, temeljem navedenog Ugovora, u Ministarstvu unutarnjih poslova 2002. godine započeo s radom Odjel za odnose s Vojnim ordinarijatom i Vjerskim zajednicama, a 2008, ustrojena je Samostalna služba za suradnju s Vojnim ordinarijatom. Navode kako je do 31, prosinca 2013. na plaće i donacije utrošeno 5,2 milijuna kuna. Također navode da uz troškove iz specifikacije Ministarstvo unutarnjih poslova podmiruje i troškove međunarodnih, nacionalnih i lokalnih hodočašća, kao i troškove održavanja duhovnih vježbi i bračnih susreta djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova što godišnje iznosi oko 700.000 kuna. (index.hr)