Istraživanje mora i obale koje se provedi kod Sali dat će odgovor na pitanje kako što bolje zaštiti Jadrana od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora

Porast broja stanovnika u obalnom području cijelog Jadrana, intenziviranje brodskog prometa i turizma te eksploatacija energenata iz morskog tla ostavljaju velike posljedice na morski eko sustav. Stoga, ove su se teme, koje posljednjih godina sve više brinu lokalno stanovništvo i stručnjake, našli u fokusu međunarodnog projekta PEPSEA financiranog sredstvima EU-a.

„Glavni cilj projekta PEPSEA je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja, zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora te očuvati biološku raznolikost jadranske regije.“ –  Marina Dujmović Vuković

Interdisciplinarni pristup

„Glavni cilj projekta PEPSEA je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja, zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora te očuvati biološku raznolikost jadranske regije.“ – objasnila je ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Marina Dujmović Vuković. Među ostalim, Agencija ZADRA NOVA kao vodeći partner u projektu PEPSEA zadužena je i za implementaciju projektnih aktivnosti u Zadarskoj županiji. Tako su Sali zbog svog položaja odabrane kao pilot lokacija.

Voditeljica projekta Marija Marelić

Dodaje i kako će se implementacijom projektnih aktivnosti razviti adekvatan i funkcionalan sustav reagiranja na iznenadna onečišćenja mora koji će povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja mora s brodova, platformi i kopnenih izvora čime će se utjecati na očuvanje biološke raznolikosti i načina života stanovništva.

Svrha projekta je da se kroz interdisciplinarni pristup pridonese povećanju sigurnosti odabranih studija slučaja uz posljedičnu prednost za sektor ribarstva i turizma s primjenjivim referentnim modelom i u drugim morima.“ – istaknula je voditeljica projekta Marija Marelić, stručna suradnica na ugovorenom projektu u Agenciji ZADRA NOVA.

Izv.prof.dr.sc. Ante Šiljeg na lokaciji istraživanja

Plan intervencije

Trenutno je u tijeku ispitivanja pilot lokacije na području Sali koja je odabrana zbog blizine Nacionalnog parka Kornati i Parka prirode Telašćica te prisustva luke i tvornice. Zatim slijedi izrada modela rizika i planova za slučajeve iznenadnih onečišćenja mora. Izvršitelj usluge jest zajednica ponuditelja „SeaSky“ koju čini interdisciplinarni tim znanstvenika sa Sveučilišta u Zadru, Instituta Ruđer Bošković i firme Prehnit d.o.o.,  

Integralni mjerni sustav, kombinacija višesnopnog dubinomjera i RTK-GPS antene korišten u snimanju uvala

„Kroz primjenu različitih suvremenih tehnologija, provedena terenska istraživanja fokusirala su se na detektiranje postojećih i potencijalnih izvora onečišćenja s kopna i mora unutar šireg prostora naselja Sali. Do sada je tijekom provedenih terenskih istraživanja izvedeno prvo opsežno snimanje kopnenog dijela naselja Sali komercijalnim bespilotnim letjelicama DJI Matrice 210-RTK opremljenom s termovizijskom i DJI Matrice 600 PRO opremljenom s multispektralnom kamerom. Izrađeni multispektralni snimak omogućit će detaljno kartiranje zemljišnog pokrova, detekciju zdravlja vegetacije i pojavu invazivnih biljnih vrsta. Provedenim termovizijskim snimanjem detektirat će se odstupanja u temperaturi morske površine koja mogu ukazati na pojavu vrulja, ali i potencijalne lokacije ispusta kanalizacije te drugih izvora onečišćenja.“ – pojasnio je do sad učinjeno izv.prof.dr.sc. Ante Šiljeg, s Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru.

Uz to je unutar prostora uvala Sali i Saščica provedena sustavna batimetrijska izmjera s višesnopnim dubinometrom, na temelju čega će se izraditi prvi visokorezolucijski model podmorja uvala. U sklopu projekta obavljeno je i uzorkovanje sedimenata, površinske vode i vodenih stupaca na više lokacija s ciljem analize tragova metala, hranjivih soli, organske tvari, sanitarne kvalitete mora itd.

Zbog potreba projekta u Salima je postavljena i nova meteorološka postaja koja je zajedno s kamerom za brojanje brodova i njihovu kategorizaciju postavljena na zgradi lučke kapetanije.

„U konačnici će provedena terenska istraživanja omogućiti izradu različitih modela za šire područje naselja Sali na temelju kojih će donijeti mjere za suzbijanje i ograničavanje negativnih učinaka s ciljem zaštite okoliša.“ – zaključio je profesor Šiljeg.

Plan intervencije uključivat će prevenciju, hitne intervencije i mjere oporavka kako bi se spriječilo onečišćenje kada je to moguće i smanjile posljedice ako se onečišćenje ne može izbjeći.

Nova oprema

Ispitivanja će se provesti na još četiri pilot lokacije od strane partnera Splitsko-dalmatinska županija (Kaštela), Šibensko-kninska županija (kanal sv. Ante) te na dvije lokacije na području delte rijeke Po (Italija) koju provodi partner Parco Regionale Veneto del Delta del Po. 

Na osnovu rezultata istraživanja i plana intervencije nabavit će se oprema za županijske centre usmjerene na zaštitu mora od onečišćenja.

Termovizijski snimak luke u naselju Sali

„Interventni  centri na svakoj pojedinoj pilot lokaciji opremat će se sukladno potrebama za određenom opremom na temelju smjernica razrađenih u planovima intervencije za nepredviđene situacije. Razvit će se i instalirati geoinformacijski sustav u interventnim centrima u svrhu povezivanja svih komponenti odgovornog sustava. Instalacija takvog informacijskog sustava važna je radi pravovremene reakcije u svim fazama upravljanja rizicima te minimiziranja posljedica potencijalnih incidenata. Također, ojačat će se i kapaciteti interventnih timova te će se aktivnosti usmjeriti na provedbu kampanja o podizanju svijesti šire javnosti o zaštiti mora i priobalja.“ – najavila je voditeljica projekta.

S obzirom na to da su za Jadransku regiju sektori ribarstva i turizma od izuzetnog značaja, dobiveni rezultati ispitivanja koja se provode kod Sali poslužit će kao primjer dobre prakse za primjenu modela rizika od onečišćenja mora i na preostale zatvorene dijelove Jadranskog mora.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime