Iz tiska je izašla knjiga Zdenka Lučića pod naslovom “Makarska biro-korupcija”, koja je podijeljena na četiri dijela.

Prvi dio posvećen je djelovanju birokratskog sustava koji za posljedicu ima nedostatak zdrave investicijske politike, a u drugome dijelu iznosi osobne stavove i iskustva procesa pretvorbe i privatizacije u uvjetima destruktivnog djelovanja makarskih političkih elita, piše portal www.makarska-post.com Treći dio se odnosi na izradu prostornog plana Grada Makarske i blokadu investicija u uvjetima političke ucjene i “reketarenja” poduzetnika, dok se četvrti dio bavi, kako autor kaže, samim političkim elitama u Makarskoj.
Iako je objavljena u samo 100 primjeraka, knjiga definitivno ima svoju težinu jer autor na čak 540 stranica uz brojne faksimile argumentira tezu koruptivne sprege politike, sudstva, birokracije, kapitala i medija u Makarskoj.
– Knjigu sam napisao kako bih ukazao mladima koliko je važno da vode računa o tome da se u teoriji i praksi odgoja uspostavi razlika između političke indoktrinacije, političkog odgoja i obrazovanja kao oblika političke socijalizacije mladih . Škola i politika su neodvojivi. Politika je nužna sastavnica čovjekovog života i sredstvo u konstituiranju demokratske organizacije društva. Distanciranjem mladih od politike dolazi do pojave porasta birokracije i korupcije u sredini u kojoj žive. Distanciranjem od politike omogućavamo političkoj eliti da i dalje egzistira uz svoj modus operandi, koji se u Makarskoj temelji na kriminalu i korupciji. Politička kultura naroda posjeduje autonomni i značajan utjecaj na stabilnost (kontinuitet) i kvalitetu demokracije. Dokumentacija do koje sam došao istraživačkim metodama i koja je poslužila kao činjenična građa u istraživanju makarske zbilje prošla je kritičku analizu koja je usmjerena na provjeravanje porijekla i autentičnosti dokumenata. Ocjene kvalitete podataka koji se preuzimaju iz dokumenata, uz ocjenu sposobnosti autora da piše istinu uz preuzimanje rizika da istina nije uvijek dobrodošla. Loša vlast vodi gospodarstvo u propast, što stvara socijalnu i političku nestabilnost, koja potom vodi u još goru ekonomsku nestabilnost. To danas imamo. Imamo Makarsku korupciju koja je najočitiji izraz loše vladavine, zadnjih 20 godina, a manifestira se na različite načine, koje mi svakodnevno osjetimo na svojoj koži. Ulagači ne žele ulagati tamo gdje je vlast korumpirana. Korumpirana vlast je vlast koja nije otvorena javnosti, stvara okruženje koje nije privlačno ulagačima. Takvo okruženje danas je u Makarskoj. Nema novih investicija, nema novih radnih mjesta, sve zbog političke elite koja se boji nekontroliranih investicija koje ugrožavaju političke pozicije makarske elite. Pretpostavljam da ova knjiga može poslužiti kao priručnik u obrazovanju investitora, ostvarivanju, planiranju realizacije novih investicija, otvaranju radnih mjesta. Ona može poslužiti svima koji žele upoznati fenomen makarske politike i gospodarstva-, kazao je Zdenko Lučić pojašnjavajući motive koji su ga nagnali na pisanje “Makarske biro-korupcije”.