Sudsko ročište na kojem je vještak trebao dati konačno mišljenje o kreditu Erste banke Nauta Lamjani odgođeno je za 24. listopada.

Riječ je o kreditu na temelju kojeg je ta banka postala najveći vjerovnik kaljskog remontnog brodogradilišta, a to potraživanje od 7,5 milijuna eura ujedno je bilo i razlogom za pokretanje stečaja. Istovremeno s donošenjem odluke o odgodi sudskog ročište veznog uz kredit Erste banke Nauta Lamjani stečajni upravitelj Alein Khan medijima je uputio priopćenje u kojem pojašnjava zašto je važno odustati od tužbe za taj sudski spor. – Potrebno je povući parnicu za pobijanje pravnih radnji dužnika na štetu Nauta Lamjane zbog predloženog stečajnog plana. Prvi stečajni upravitelj Edvin Šimunov priznao je tražbinu Marine Preko, pa je ona kao takva ušla u skupštinu sa cca 75 posto glasova. No potom je on po odobrenju stečajnog suca pokrenuo predmetnu parnicu protiv Erste banke, Marine Preko i Vrtova Sunca radi pobijanja pravnih radnji, kazao je Khan, dodajući kako je Marina Preko većinski vjerovnik u skupštini s punim pravom glasa. Stečajnim planom Khan je predvidio da veliki vjerovnici koji spadaju u vlasničku strukturu Lamjane pretvore svoja potraživanja u temeljni kapital (dionice), a istodobno osiguraju sredstva za namirenje svih ostalih vjerovnika u 100-postotnom iznosu. – Marina Preko bi ovu za sada spornu tražbinu pretvorila u dionice, a da bi to prošlo, potrebno je povući ovu tužbu. (Zadarski list)