Nadzorni odbor Novoga lista razriješio je jučer predsjednika Uprave Novoga lista Gordana Kneževića, i na tu dužnost imenovao Nevena Klarina, direktora tvrtke RTD, koja je izdavač Zadarskog lista, izjavio je jučer za Hinu predstavnik radnika u Nadzornom odboru, Damir Cupać.

Smjenjivanje je kratko obrazloženo razilaženjem u vezi s ključnim pitanjima u Novome listu. Za smjenu su glasovala četiri predstavnika vlasnika u Nadzornom odboru Novog lista, a protiv su bila dva predstavnika radnika i predstavnica malih dioničara. Neven Klarin izjavio je kako će njegov cilj na čelu Novog lista biti jasan – da na osnovi prodajne naklade i načina rada to bude zdrava tvrtka s pozitivnim poslovanjem. Naglasio je da će se Novi list morati restrukturirati, sam ili suradnjom s konzultantima, da će morati razvijati nove sustave i sve što moderna izdavačka kuća mora imati. Klarin je rekao kako je posao predsjednika Uprave Novog lista prihvatio vođen iskustvom stečenim u EPH, Slobodnoj Dalmaciji i Zadarskom listu, vjerujući da Novi list može pozitivno poslovati. – U ovome trenutku treba okončati postupak predstečajne nagodbe i započeti proces restrukturiranja Novog lista. Mislim da je nužno podvući debelu crtu da se odvoji rad od nerada i zaštiti rad, kao i da zajedno dovedemo Novi list na razinu rentabilnog poslovanja zadržavajući pritom profesionalizam i novinarsku struku, koja je godinama u Novom listu na jedan izniman način obavljala posao. Za neke konkretnije ocjene trebat će mi određeno vrijeme, prije svega za snimanje stanja, a to neće potrajati dugo. Imam određenu sliku iznutra te iskustvo suradnje s nizom ljudi iz Novog lista, kazao je Klarin. Novu dužnost preuzet će 1. rujna, kada će mu prestati mandat u Zadarskom listu, te će prema drugim tvrtkama ubuduće nastupati isključivo kao predsjednik Uprave Novog lista. Gordan Knežević, koji je bio predsjednik Uprave Novoga lista od listopada 2011., izjavio je kako se nije protivio smjenjivanju i da se na čelu tvrtke koja je u predstečajnoj nagodbi, napravi promjena. Dodao je da u njegovu mandatu Novi list nije uspio povećati nakladu, nego je ona za određeni postotak pala. Knežević je također rekao kako je 2011. Novi list zatekao u gubicima, a da sada pozitivno posluje, iako je u postupku predstečajne nagodbe. Smatra da je ključ opstanka te novinske kuće u tome hoće li se uspješno transformirati. Nakon smjene ostat će u Novom listu u kojem radi 36 godina, dodao je. (Zadarski list)