Grad Zadar objavio je poziv za nadmetanje kojim se traži izvođač radova za gradnju socijalnih stanova na području Crvenih kuća vrijednih 21.600,000 bez PDV-a.

Natječaj je objavljen tri mjeseca nakon što su gradonačelnik Zadra Božidar Kalmeta i direktor APN-a Slavko Čukelj potpisali predugovor za gradnju 73 stana za socijalno ugrožene Zadrane jer se čekalo ishođenje neophodnih dokumenata. – Ishođena je potvrda glavnog projekta i sada se traži izvođač radova kako bi se na jesen već moglo započeti s gradnjom, rekla nam je Marina Mihovilović Pajkin, viša stručna suradnica za informiranje i odnose s javnošću Ureda grada, a pročelnik Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Marijo Pešut najavio je raspisivanje natječaja za stanove koncem godine. Grad Zadar već je ispunio svoje obaveze glede pripreme zemljišta za građenje i to o svom trošku, a na tom je području već izgrađena komunalna infrastruktura na koju se planira priključiti i zgrada socijalnih stanova, a u planu je i spajanje objekta A3 na plinsku mrežu. Stoga, Gradu još ostaje obveza predmetnu nekretninu opremiti potrebnom infrastrukturom i platiti doprinose, a APN-u kao investitoru objaviti javno nadmetanje za usluge stručnog nadzora i konzaltinga i to u roku od 15 dana nakon potvrde glavnog projekta (Zadarski list)