Vili Beroš spominje se kao mogući nasljednik Milana Kujundžića, koji je danas stavio svoj mandat na raspolaganje nakon što su mu mediji otkrili niz afera s nekretninama 

Upravo bi Beroš trebao preuzeti Ministarstvo zdravstva, u kojem radi od 24. siječnja 2018. na mjestu pomoćnika ministra zdravstva.  

Beroš i supruga imaju dva kredita od ukupno 125.500 eura

Prije dolaska u Ministarstvo Beroš je bio pročelnik Zavoda za endokranijalnu neurokirurgiju u KBC-u Sestre milosrdnice.

U imovinskoj kartici koju je ispunio prilikom dolaska na dužnost ministra stoji da mu supruga radi u dječjem vrtiću, da ima neto plaću od 6184 kune, da zajedno imaju dva kredita, jedan od 50.000 eura podignut 2016. i drugi od 75.500 eura podignut 2008. godine.

Što sve posjeduje?

U Zagrebu imaju dvije nekretnine, jednu od 140 kvadrata u Rudešu i drugu od 50 kvadrata u Vrapču. Imaju i voćnjak od 1692 kvadrata u Laduču. Beroš je i suvlasnik (s trećim osobama) stana od 75 kvadrata i kuće s okućnicom od 135 kvadrata u Jelsi na Hvaru, što je stekao nasljedstvom.

Supruga ima Audi A3 iz 2011. godine, a on Jeep iz 2008. godine. Suvlasnik je glisera, procijenjenog na 70.000 kuna. U imovinskoj kartici naveo je i da posjeduje sat Breitling, a vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća bila je 35.000 kuna.

S obitelji ima i štednju od 25.000 eura.

U svom životopisu navodi da je rođen 13. prosinca 1964. u Splitu. Osnovnu i srednju školu završio je u Jelsi na Hvaru. Nakon završetka vojnog roka upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Oženjen je i otac je dvoje djece. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1989. godine s prosječnom ocjenom 4,83.

Stekao brojne titule

Još kao student bavio se znanstveno-istraživačkim radom i objavio nekoliko radova. Obvezni pripravnički staž obavio je u KBC-u Sestre milosrdnice, dok je stručni ispit položio 1990. godine u Zavodu za zaštitu zdravlja grada Zagreba.

Tijekom pripravničkog staža volontirao je u Klinici za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice, u kojoj je imenovan znanstvenim pripravnikom 1990. godine te na tim radnim zadacima radi do studenoga 1992. Iste godine dobio je specijalizaciju na toj klinici koju je završio 1998.

Od tada je ondje radio kao specijalist neurokirurg. Poslijediplomski doktorski studij upisao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja molekularne biologije. Na istom fakultetu 2006. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Promjene tumor supresorskog gena APC u tumorima središnjeg živčanog sustava i stekao akademsku titulu doktora prirodnih znanosti, a 2012. postao je docent u znanstvenom području biomedicinskih znanosti.

Zatim je postao izvanredni profesor u znanstvenom području biomedicinskih znanosti na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U svom životopisu Beroš navodi da je zahvaljujući duljem boravku na Klinici za neurokirurgiju, osposobljen za niz zahvata u neurokirurgiji, o čemu svjedoči velik broj samostalnih operacija te asistencija u brojnim područjima neurokirurgije. Odlukom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi 2011. stekao je naziv primarijus.

Bavi se neurokirurgijom, predaje na niz fakulteta

Dopredsjednik je Hrvatskog društva za cerebrovaskularnu i endovaskularnu neurokirurgiju. U više navrata boravio je na stručnom usavršavanju u inozemnim neurokirurškim ustanovama.

Nakon provedene edukacije u Colmaru zajedno s prof. dr. Alainom Tournadeom i dr. Vladimirom Tonkovićem u studenome 2001. uvodi pod mentorstvom prof. dr. Negovetića i prof. dr. Lupreta u domaću kliničku praksu u KBC-u Sestre milosrdnice endovaskularne embolizacijske postupke za liječenje cerebralnih aneurizmi i arteriovenskih malformacija.

Sudjelovao je u radu sljedećih znanstveno-istraživačkih projekata: Presađivanje živčanog tkiva u liječenju bolesti i oštećenja središnjeg živčanog sustava, Transplantacijska neurokirurgija i Laserska endoneurokirurgija.

Sudjelovao je i u pisanju sedam znanstvenih i stručnih knjiga koje su se bavile tematikom bolesti kralježnice, neurokirurškom onkologijom i neurokirurškim liječenjem tumora, a objavio je i niz znanstvenih radova u stručnim časopisima. Stalni je sudski vještak iz područja medicine – neurokirurgije.

U životopisu također navodi da je suradnik u nastavi na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.(Index)

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime