Ništa od projekta rekonstrukcije grote u Makarskoj! Podsjećamo, još 2016. godine potpisan je između Splitsko-dalmatinske županije i tvrtke Grota Makarska d.o.o. Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za rekonstrukciju (preuređenja) špilje Grota u akvarij i njenog gospodarskog korištenja

Sedam godina kasnije, Splitsko-dalmatinska županija ukida koncesiju i raskida Ugovor jer se koncesionar nije pridržavao predviđenih rokova za provedbu projekta na temelju kojeg je Ugovor i zaključen. U groti (špilji) je osim akvarija trebala proraditi i suvenirnica sa sanitarnim čvorom i pristupnim stepenicama za što je nadležno odjel Grada Makarske izdao i lokacijsku dozvolu.

U međuvremenu su investitori u više navrata produljiv ali rokove rekonstrukcije, a jedan od razloga bila je i pandemija. Tražili su i određene izmjene kojima bi se u tom prostoru predvidjele ugostiteljske djelatnosti.

Kako bi se napravio uvid u stanje na terenu, 3. veljače 2021. godine na području koncesije izvršen je kontrolni očevid Povjerenstva za praćenje i izvršavanje odluka i ugovora o koncesijama na području Splitsko-dalmatinske županije. Tada je utvrđeno kako objekt nije završen niti je dostavljena uporabna dozvola. Donesen je zaključak da
nema razloga da se ne produlji rok za dostavu Uporabne dozvole za navedenih 18 mjeseci, koliko je tadašnji vlasnik tražio. Tada su kao razlozi za produljenje roka za dostavu uporabne dozvole navedeni ograničenje
radova u turističkoj sezoni te probleme sa pandemijom uz moguće produljenje istih mjera. Tadašnji investitori obzirom da je u međuvremenu došlo do promjena vlasničke strukture navedene tvrtke, informirali su i o troškovima koji su do tada iznosili 112.500,00 kn, a postojali su i ugovori o građenju sa tvrtkama Centromont j.d.o.o. i Aquosus j.d.o.o. ukupne vrijednosti 1.083.005,00 kn + PDV.

U SD županiji su procijenili nakon brojnih sastanaka kako je koncesionar svoje postupanje usmjerio prema idejnom rješenju koje bi dovelo do izmjene koncesije sa novom djelatnosti. – Jasno je kako nema gospodarskog interesa da koncesija ostane sa trenutnim sadržajima, odnosno koncesionar želi unijeti izmjene koje bi dovele do izmjene koncesije. Na održanim sastancima predstavnici Grada Makarske su usmeno iznijeli mišljenje kako na tom području nije predviđena gradnja te iznijeli sumnju da je idejno rješenje usklađeno sa prostorno planskom dokumentacijom, navodi se u obrazloženju raskidanja Ugovora i ukidanja koncesije.

Sukladno postojećem Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, predviđeno je da se koncesija može oduzeti ako ovlaštenik koncesije ne izgradi u određenom roku građevine ili druge objekte za koje mu je dana koncesija, kao i ako ovlaštenik koncesije ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene u koncesiji. Konačno, Davatelj koncesije može jednostrano odlukom raskinuti ugovor o koncesiji ako koncesionar svojom krivnjom ne započne s provedbom ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku, a što je ovdje, između ostalog, slučaj.


Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime