ORaH: Kampanja podjele kompostera u Makarskoj je besmislena i nedefinirana

0

Marko Pribisalić, mag.oec.,potpredsjednik OraH-a za Dalmatinsku regiju i voditelj podforuma za demografiju na nacionalnom nivou poslao nam je reagiranje na članak o podjeli kompostera u Makarskoj.

Reagiranje objavljujemo u cijelosti:

„Reagiramo na članak objavljen na portalu Makarsko primorje http://www.makarsko-primorje.com/?p=48234 od 3. ožujka pod nazivom  Akcija Grada Makarske i Makarskog komunalca d.o.o.: Zainteresiranim građanima i javnim ustanovama dodijelit će se komposteri za odvajanje biootpada. Prvenstveno želimo napomenuti kako ORaH Makarska podržava svaku inicijativu koja za svoj cilj ima bolje sutra za naše sugrađane, odnosno stavlja javni interes ispred privatnog. Također želimo pohvaliti ovakvu inicijativu iz razloga što smatramo kako je i ovo barem neki korak naprijed u odnosu na ono što se događalo do sada.

No morali smo reagirati na predmetnu kampanju iz razloga što smatramo kako je isti napravljen ishitreno, bez puno razmišljanja, bez strategije i bez jasnih ciljeva koji se žele postići.

U prvom odjeljku, kojeg prenosimo u cijelosti, iznesene su zbunjujuće teze.

“Jedan od ciljeva kampanje o važnosti razdvajanja otpada ‘Skupi, složi, savjesno odloži!’, koju od listopada prošle godine provode Grad Makarska i Makarski komunalac d.o.o., je i uvođenje sustava određivanja visine računa za komunalne usluge prema količini odbačenog miješanog komunalnog otpada u svakom domaćinstvu. S obzirom na to da biootpad čini gotovo trećinu komunalnog otpada, njegovim odvajanjem smanjuje se proizvodnja miješanog komunalnog otpada, te direktno utječe na visinu računa za komunalne usluge.“

U “Vodiču kroz razdvajanje  – odvojiti je lako, ako znaš kako“  koji je sastavni dio dotične kampanje navedeni su svi spremnici koji su dostupni na području grada Makarske.  U sklopu zelenih otoka moguće je pronaći spremnike za papir, plastiku i miješani otpad, a na reciklažnom dvorištu dostupni su spremnici  za papir, staklo, plastiku, metal, EE otpad, baterije i glomazni otpad.  Planom gospodarenja otpadom predviđeno je postavljanje 25 zelenih otoka koji će se sastojati od spremnika za papir, staklo i PET ambalažu. Kroz tribinu koju smo održali u prošloj godini na temu “Otpad – korisna sirovina, a ne problem“ već smo ukazali kako je planom gospodarenja otpadom u sklopu zelenih otoka predviđeno postavljanje spremnika za staklo koji su u realizaciji izostavljeni. U ranijem članku iznijeli smo podatak kako staklo čini 7% ukupne količine otpada što nikako nije i ne smije biti zanemareno.   Isto tako možemo primijetiti kako se u ranije nabrojenim vrstama spremnika nigdje se ne spominje spremnik za biootpad, niti se isti spominje u svim materijalima koji su dostupni na službenim stranicama grada i stranicama komunalnog poduzeća koji su vezani uz predmetnu kampanju (materijali dostupni na http://makarski-komunalac.com/index-4.html). Iz svega navedenog s pravom se pitamo od kuda sada od jednom briga za biootpad ?

Drugi odjeljak u članku donosi nam sljedeće:

“Zato Grad Makarska i Makarski komunalac d.o.o. planiraju provođenje projekta dodjele kućnih kompostera zainteresiranim građanima i javnim ustanovama. Na taj način građani će moći odvojeno odlagati biootpad (otpad iz kuhinje i iz vrta) u svom dvorištu i proizvoditi kvalitetni kompost za vlastite potrebe.“

Zanima nas je li za to napravljena neka strategija? Koliko se kompostera planira podijeliti? Što je sa građanima koji žive u zgradama, imaju li se i oni  pravo opredijeliti za kompostiranje ? Hoćete li one građane koji se odluče na isto nagraditi i smanjiti im naknadu za zbrinjavanje i odvoz otpada? Koji su ciljevi koje planirate postići dotičnom mjerom? Hoćete li iskoristiti poticaje koje daje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prilikom nabave kompostera ili to nije bitno ?

ORaH Makarska izradio je pilot projekt dodjele kompostera svim kućanstvima u naselju Veliko Brdo iz razloga što su u naselju pretežito kuće s okućnicom koje ne bi imale problema sa postavljanjem kompostera te korištenjem sirovine koja bi se dobila kompostiranjem . Grubim izračunom dobili smo podatak kako bismo na tom projektu količinu makarskog otpada smanjili za 1 %. Ovako bi trebalo biti definirano što i na koji način želimo napraviti te kakvu ćemo korist imati od toga. Vjerojatno ovaj 1% zvuči malo, ali ako pogledamo situaciju u kojoj se danas nalazimo još uvijek nam je i taj 1% nedostižan.

U trećem odjeljku se navodi sljedeće:

“Ovisno o uspješnosti odaziva, Grad Makarska i Makarski komunalac d.o.o. dodijelit će kompostere zainteresiranim građanima i javnim ustanovama, te provesti edukaciju za što uspješnije kompostiranje.“

Što znači rečenica “Ovisno o uspješnosti odaziva Grad Makarska i Makarski komunalac d.o.o. dodijeliti će kompostere….. “.?

Da li to znači:

– ako se javi deset zainteresiranih = ništa od realizacije mala zainteresiranost

– ako se javi tridesetak – pedesetak zainteresiranih = idemo u realizaciju istog

– ako se javi sedamsto zainteresiranih = ništa od realizacije prevelika investicija

U posljednjem odjeljku možemo pronaći sljedeće podatke:

“Svi zainteresirani i koji imaju mogućnost postavljanja kompostera u dvorište mogu se javiti na broj telefona 021/695-010 radnim danom od 7:00 do 15:00 h ili na e- mail makarski.komunalac@makom.hr do 15. ožujka 2015 godine.“

Smatramo da jedan ovakav projekt koji bi trebao biti jedan hvale vrijedan i ozbiljan projekt nije primjereno da se prijave zaprimaju samo od 03.03.-15.03.2015. Za jedan takav projekt svega 13 dana od kojih imamo dvije subote i dvije nedjelje.  Isto tako, prema našim saznanjima, o istom građane obavještavate putem jednog ranije navedenog gradskog portala te od danas 04.03.2015. na službenim stranicama grada, a da ste istu obavijest izostavili na službenim stranicama komunalnog poduzeća, u lokalnom tisku, na drugim gradskim portalima te najvažnije izostanak svakodnevnih uličnih akcija i edukacija kako biste motivirali sugrađane da se uključe u isto.  Što nakon 15. ožujka 2015.? Više nema prostora kompostiranju iz razloga zakašnjele prijave? Ugledajmo se na druge gradove gdje građani bilo kada mogu doći u komunalno poduzeće i zatražiti komposter.

Drago nam je da je Grad reagirao na naš apel vezan za kompostiranje ali sad upozoravamo da se nikakve odluke o gospodarenju otpadom ne donose ishitreno. Kako nema smisla pričati o tehnikama obrade otpada dok nismo definirali način njegovog prikupljanja i osigurali da je količina ostatnog (miješanog) otpada minimalna, ponavljamo poziv da sjednemo zajedno za okrugli stol te organiziramo javne tribine kako bi definirali strategiju rješavanja navedenog problema i definirali ciljeve koje želimo postići, educirali javnost o efikasnijim načinima sakupljanja otpada,  te raspravili o svim pitanjima koja će se pojavljivati u budućnosti.“

Marko Pribisalić, mag.oec.,potpredsjednik za Dalmatinsku regiju i voditelj podforuma za demografiju na nacionalnom nivou

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime