Problem odlaganja otpada na području Grada Vrgorca potaknuo je lokalne HDZ-ovce na oštre kritike prema gradskim vlastima

Gradonačelnik Ante Pranić poslao je priopćenje s kronologijom aktivnosti u posljednje dvije godine.

Priopćenje Ante Pranića objavljujemo u cijelosti:

Govore nam da nismo puno napravili po pitanju odlagališta otpada Ajdanovac i to nas prozivaju oni koji apsolutno ništa nisu napravili. Da, 17.7.2017.godine krenuli smo se sustavno baviti odlagalištem otpada Ajdanovac jer naši prethodnici ništa nisu napravili osim što su nenamjenski trošili novac Fonda kupujući kombinirku umjesto kompaktora.

– Temeljem projektnog zadatka sklopljeni je 11. rujna 2017.godine “Ugovora za pružanje usluge izrade Elaborata zaštite okoliša i Idejnog projekta uključujući i izradu Geodetskog projekta, te ishođenje Lokacijske dozvole za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada „Ajdanovac“ na području grada Vrgorca – u svrhu financiranja projekta iz EU fondova” s direktorom Instituta IGH d.d.

– Nakon što je izrađena radna verzija za Idejni građevinski projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Ajdanovac“, te Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš „Sanacija i zatvaranje odlagališta Ajdanovac, Grad Vrgorac“, od ožujka 2018. god. poslan je i Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada „Ajdanovac“ u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

– Nakon izvršenih dopuna Elaborata zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš „Sanacija i zatvaranje odlagališta Ajdanovac, Grad Vrgorac“, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nam je izdalo pozitivno Rješenje, od 12. studenog 2018. godine.

– Izvršeno je i terensko geodetsko snimanje u svrhu izrade geodetske podloge te je izrađen Geodetski projekt za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Ajdanovac, oznake geodetskog projekta: Z 1619, u veljači 2019. godine od strane ovlaštene tvrtke Geobiro d.o.o. Split nakon svih usaglašavanja. U međuvremeno smo čekali suglasnosti Ministarstva državne imovine na elaborat.

– Nakon usklađivanja s javnopravnim tijelima izrađen je konačni dokument Idejni projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Ajdanovac“.

– Grad Vrgorac je potom predao Zahtjev za izdavanje Lokcijske dozvole (24. travnja 2019. god). Priloženi su a) tri primjerka Idejnog projekta, b) izjavu projektanta da je Idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom, c) posebne uvjete, d) rješenje o ocjeni prihvatljivosti zahvata za okoliš.

– Uz sve to paralelno mijenjamo Prostorni plan koji bi nam omogući građenje reciklažnog dvorišta ili sortirnice za što smo napravili idejno rješenje. Do tada smo kupili mobilno reciklažno dvorište koje čeka rješenje Ministarstva. Čekamo dostavu kanti za odvojeno prikupljanje otpada za što smo već potpisali ugovor o sufinanciranju.

Ovo su samo detalji na kojim smo radili, možemo još roman napisati. Do kraja 2018. godine u svakom inspekcijskom nalazu zadovolji smo statuse na odlagalištu.
Govorili su nam da se ne brinemo minimalno još dvije do tri godine, posebno jer su svi projekti pokrenuti. Ali…

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime