Maja Mileta: Kako je Grad Makarska poklonio naše novce Peri Kovaču

0

Maja Mileta, predsjednica Stranke umirovljenika i makarska zviždačica poslala nam je priopćenje u kojem oštro proziva makarske gradske vlasti kroz slučaj Pere Kovačevića. Tvrdi da su HDZ i SDP jedno te isto, ali i navodi brojne druge detalje.

Priopćenje objavljujemo u cijelosti: „Što treba učiniti da sezona /pretpostavljam ljetna/ počne bez bagera, i kako spriječiti pojedine «poduzetnike» da nanose štetu Gradu? Pitanje je koje je postavio SDP-ov vijećnik na posljednjoj sjednici gradskog vijeća Stipe Bartulović. Na to kao inače gradonačelnik Tonči Bilić daje DEMAGOŠKO POLITIKANTSKI odgovor, aludirajući da je neimenovani poduzetnik član HDZ-a. Na ovo dvogodišnje prodavanje «rogova za sviće», šminkeraja našeg uništenog Grada nekada BISERA JADRANA, vam odgovaram /čast časnim članovima obiju stranaka/ jedino ispravno će biti da se SDP I HDZ i vrati u MATIČNU LUKU SKH, iz koje su se i razdvojili na LJEVE I DESNE.
U prilogu ovog reagiranja dostavljam vam grafičku sliku TERITORIJALNE I STATISTIČKE GRANICE Grada Makarske /granice obuhvata PPUG/. Iz istog se vidi da je Sportski centar Makarska, u zelenoj zoni- gdje se nalazi kuća koja je sada dio velike kombinatorike sa Parkom prirode, i u pokušaju gradnje sa protuzakonitom papirologijom. To što je Ministarstvo graditeljstva pogodovalo SDP-u nije ništa novo « Kadija te tuži kadija te sudi»?! Kaznenu prijavu sam podnijela, ali se ona sigurno kiseli u nekoj ladici. Zna se i zašto.
KAKO JE GRAD POKLONIO PERI KOVAČU, ul.Dmine Papalića, Makarska, NOVAC GRAĐANA MAKARSKE, POREZNIH OBVEZNIKA, ZA IZGRADNJU GARAŽA??? Skupština općine Makarska, prednik Grada, je Rješenjem od 16.11.1988.,Klasa: UO-IO-03-243/88 oduzela je peri Kovaču 195m2 kat.čest. 2651 K.O.Makarska-Makar, radi formiranja građevinske parcele za izgradnju stambene zgrade u Ilirskoj ulici za izgradnju stambene zgrade za zaposlenike Hotela Makarska. U postupku određivana naknade pred Uredom državne uprave, ispostava Makarska /kojeg je vodila Lori Veličković, nažalost, sadašnja DOGRADONAČELNICA Grada Makarske / za zemljište oduzeto ranijem vlasniku Peri Kovaču Matinom iz Makarske, određena je Rješenjem Klasa:UP-IO-944-o7/99-02/o5/ LV (Lori Veličković) od 22.o8.2ooo. naknada u iznosu od 145.639,00 kn. Istim je Rješenjem određen obveznik isplate naknade –Grad Makarska. Grad nije u roku isplatio utvrđenu  naknadu, pa je Pero Kovač ustao ovršnim prijedlogom protiv Grada 14.6.2004. i naplatio naknadu sa kamatama u ukupnom iznosu od 240.954,91 kn. Iz džepova građana Makarske je dignuto 100.000,00 kn kamata. Za koje nitko ne vodi računa. Pitam gradsku Vlast, zašto Grad kao vlasnik ovog dijela od 195 m2 nikad nije do danas ušao u posjed ovog zemljišta kao ni mnogih drugih (nije mi jasno ZAŠTO?), a de facto, kupljeno od Pere Kovača. I to nije sve;
Pero Kovač je na kat.čestici 2651/ kojemu su mu iz svojih džepova platili  građani Makarske, znači gradsko, što nije jedini slučaj, kako neki kažu komunisti su oduzimali narodu, nekima vidimo i plačali, a da NIKAD NISU KNJIŽIJI NA GRAD????? OPET ONO ZAŠTO? Desetak diplomiranih PRAVNIKA, opet ono što oni rade??? / IZGRADIO GARAŽE DJELOM POČIVAJU NA OVIG 195m2. Godinama stanari zgrade u Ilirskoj ulici vode pravnu i birokratsku bitku sa uknjižbom i legalizacijom svoje zgrade i stanova iako u tom stambenom bloku žive odo i privatni odvjetnik, jest da je to sve na roditeljima, ali tolika «nezainteresiranost» opet ono ZAŠTO? Molili su i kontaktirali, mislim na njihovog legitimnog Predstavnika stanara, koji je za sve ovo vrijeme doživljavao neugodnosti iz svih službi Grada i Vlasti kojima je to u popisu poslova. Pero Kovač je go28.12.podnio Gradu zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju-legalizaciji nezakonito izgrađene građevine na kat.čest.2651 K.O. Makarska-Makar. Odjel za gospodarenje prostorom Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Makarske, iako upozoravan na vrijeme, bezbroj puta kroz duži period, prije donošenja Rješenja o legalizaciji, i to dopisom od 14.o1.2o13. i usmeno, a sve od predstavnice stanara gospođe Milinović, IPAK JE USPIO DONIJETI DANA 13.03.2O14.RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU ZA GARAŽE IZGRAĐENE NA ZEMLJIŠTU GRADA, moguće i novcem Grada. Jedino što je Grad učinio nakon 17.g. podnio tužbu protiv Pere Kovača radi predaje u posjed. TUŽNO I ŽALOSNO tko vodi ovaj Grad i tko prima plače iz naših džepova, neka kažu ZAŠTO TO rade, ja odgovaram za OSOBNU KORIST. Istih slučajeva u Gradu ima kao u priči. Čujem da će vlasnici zemljišta na Duminoj ledini, kojima je GRAD MAKADAMSKO ZEMLJIŠTE UREDIO, A ONI GA PRODALI, prodavati i ostalo, jer se još uvijek vode na bivše vlasnike, radi se o prostoru za parking. Ujedno Znam da zemljište naslijednika pok. Marina Puharića nisu obeštetili. PONAVLJAM KAKO KAD I KAKO KOME, a primjer je i pogodovanje saborskoj zastupnici SDP-a da joj se uredi parking površina oko stambenoga bloka koja iste prodala osobama iz drugog kvarta ne poštivajući pravo otkupa.“

Maja Mileta, Predsjednica STRANKE UMIROVLJENIKA d.o.o.
HRVATSKA ZVIŽDAĆICA
M A K A R S K A
P.Svačića 17

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime