Ministar Aladrović je u nekoliko navrata do sada pokazao da je nesposoban ministar. No svakim svojim istupom potvrđuje, ne samo svoju nesposobnost da se ulovi u koštac sa problemima tržišta rada, već i da je iznimno opasan za radnike u Hrvatskoj. – ističe Mirando Mrsić, predsjednik Demokrata

Kazao je kako nema veće opasnosti od ministra koji ne poznaje sustav radnih odnosa u Hrvatskoj, a kamoli europske trendove u području radne i socijalne politike.

Naime, izmjene novog Zakona o radu ministar planira provesti na tezi od prije 20 godina, a koju su već odavno napustile i neoliberalno orijentirane međunarodne institucije tvrdeći da se liberalnijim radnim odnosima “potiču investicijske i poslovne aktivnosti”. 

„Ministar ne razumije da je takva teza iznimno opasna, jer dovodi do daljnje deregulacije tržišta rada koje će u, ionako neuređenom sustavu, izazvati još veći nered, a time ostaviti radnike samovolji poslodavaca.“ – upozorio je Mrsić.

Svoje tvrdnje ministar do sada nije bio sposoban argumentirati činjenicama i podacima (naravno jer ih nema), već svoje politike gradi isključivo na politikama i subjektivnim doživljajima HUP-a! 

Vlada mora politike graditi na problemima koji se tiču većine radnika, ali ako ministar planira liberalizirati i deregulirati Zakon o radu radi nekolicine radnika koji nisu dobri prema mjerilima HUP-a, šalje zapravo poruku da su radnici u Hrvatskoj problematični i da ih treba što prije zamijeniti stranom radnom snagom, za što su stvoreni uvjeti Zakonom o strancima.

Zahtijevamo od ministra Aladrovića da se ubuduće suzdrži od opasnih politika radnih odnosa koje su bile aktualne još prije 20 godina, te da  svoje teze i politike potkrijepi sa točnim podacima i činjenicama koje će opravdavati njegove stavove i politike koje zastupa (ako ih uopće ima). 

„Hrvatski radnici zaslužuju zaokret koji će im omogućiti veću sigurnost njihovog rada, bolje usklađenje poslovnog i privatnog života i veću participaciju na radnom mjestu!“ – zaključio je Mrsić.