Danas smo uputili zahtjev Ministarstvu pravosuđa i uprave za provedbu inspekcijskog nadzora zakonitosti i pravilnosti postupanja izvršnih tijela. Tražimo nadzor usklađenosti odluka i radnji izvršnih tijela Grada Splita s propisima kojima se uređuje donošenje temeljnog financijskog akta – Proračuna za 2021. i projekcija za 2022. i 2023., piše u priopćenju MOST-a kojeg objavljujemo u cijelosti

“Predsjednik kluba vijećnika Mosta, Ante Čikotić predložio me 7. listopada 2020. kao članicu Odbora za proračun i financije umjesto dosadašnjeg člana imenovanog u to radno tijelo Gradskoga vijeća iz kvote Mosta, no do danas u formalnom smislu nisam postala članicom niti mi je dostavljan nacrt ili prijedlog proračuna i projekcija, a nije dostavljen niti formalnom članu toga tijela iz redova Mosta. To smatram da je nedopustivo i da narušava smisao ustrojavanja radnih tijela, posebno kada ono mora s financijskog aspekta sagledati proračun i projekcije od 700 do 1000 stranica teksta zajedno s programima i njihovom usklađenosti sa ostalim propisima, a za to se ostavljaju objektivno nedovoljni rokovi za bilo koji konstruktivan prijedlog. Time izvršno tijelo utječe i na kvalitetu rada predstavničkog tijela, što nije u interesu građana Splita koji su birali predstavnike različitih političkih stranaka, a ni po kojem važećem propisu u Republici Hrvatskoj vladajuća opcija nije apriori nepogrešiva pa da njihove odluke ne bi trebalo razmatrati putem za to predviđenih tijela i u razumnim, provedivim rokovima”, ističe gradska vijećnica Jelena Kovačić. 

Naš cilj je da se rad Grada Splita unaprijedi, kako bi ubuduće svako izvršno tijelo znalo da je donošenje temeljnog financijskog akta obvezno u roku propisanom zakonom i na transparentan način, a ako tako ne postupa da će biti upozoreno na nezakonitosti.