U sklopu edukativne akcije o važnosti razdvajanja otpada ‘Skupi, složi, savjesno odloži’ održane su prve radionice u Osnovnoj školi oca Petra Perice.

Radionice je vodila Mila Vlajčić, magistra ekologije i zaštite okoliša koju je Makarski komunalac d.o.o. angažirao zbog dosadašnjeg iskustva koje je stekla radeći na sličnom projektu financiranom od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. – Radionice su osmišljene na način da se učenici kroz predavanje i prezentaciju upoznaju s razlikama između otpada i smeća, pojmom smanjenja otpada i primarne selekcije. Usvojena znanja učenici primjenjuju rješavajući nekoliko praktičnih i interaktivnih zadataka, kroz ispunjavanje kviza znanja, te na kraju izrađuju plakat sa svim važnim pojmovima koje su naučili kroz radionicu. Plakati će ostati u učionicama kao svakodnevna napomena kako pravilno gospodariti otpadom. Radionice u školama traju dva školska sata, a održavat će se kroz mjesec studeni prema dogovorenom rasporedu, objasnila je Vlajčić. U Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića radionice počinju 19. studenoga, a u vrtićima će se iste održati kroz mjesec prosinac. Podsjetimo, kampanja ‘Skupi složi, savjesno odloži!’, koju provode Grad Makarska i Makarski komunalac d.o.o., započela je tiskanjem edukativnih letaka, a građani Makarske su ih dobili uz račune za odvoz sredinom listopada. Sve informacije o kampanji koju provode ‘Skupi, složi, savjesno odloži’ možete naći na službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.