Koordinacija udruga otoka Paga organizira skup upozorenja zbog nekontroliranog branja smilja i daje podršku udrugama i stanovnicima otoka Krka u naporima zaustavljanja bespravnog i nekontroliranog branja smilja te upoznavanja javnosti s istim problemom na Pagu, zaključak je zajedničkog sastanka udruga koje su izdale i priopćenje kako bi se upozorila javnost, a ujedno se želi ukazati na nerad državnih tijela zaduženih za regulaciju i kontrolu branja samoniklog bilja, kao i sankcioniranje berača i otkupljivača.

Istodobno najavljuje skup upozorenja na Paškom mostu u danas, 23. studenog u 11h i 55 minuta. – Upitno je kako je uopće došlo do izdavanja dozvola za branje smilja, tzv. zaštićene biljke, te je li itko napravio neovisne studije o komercijalnoj eksploataciji, te tko je u stvari ovdje zaštitio svoje privatne interese i po kojoj cijeni, navode predstavnici otočnih udruga i podsjećaju da je u doba izdavanja dozvola privrednim subjektima, otkupljivačima – beračima, bila već potpisana direktiva Europske unije, “Natura 2000” koja države potpisnice obavezuje na zaštitu u njoj navedenih staništa, u koja su pobrojani i kamenjarski travnjaci, na kojima raste smilje, stanišni tip “istočno submediteranski suhi travnjaci – Scorzoneretalia villasae” naveden na Dodatku I Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Direktiva Vijeća 92/43/EEC), a obveza svake države članice Europske unije (EU) jest očuvati staništa navedena u tome dodatku. Isto tako su u radovima hrvatske akademske zajednice objavljene studije o ugroženosti tih staništa, koje su poslužile Hrvatskom zavodu za zaštitu prirode da predloži posebne mjere. – Nepostojanje interesa vlasti da provede odredbe o zabrani branja koje su donesene na naše uporno inzistiranje, jasan su pokazatelj i mig profiterima da ustraju. Trebamo li čekati da se iščupa i zadnje smilje, da se sruši zadnji kamen suhozida, hoćemo li pustiti ovce u maslinike i vinograde, pitaju su potpisnici priopćenja. Pod pritiscima javnosti, na prijedlog Državnog zavoda za zaštitu prirode, Ministarstvo zaštite okoliša je 26. rujna 2014. donijelo uredbu o zabrani branja smilja na otocima Krku, Rabu, Cresu, Lošinju i Pagu te je na taj način pokušalo ublažiti svoju pogrešku o nepoštivanju EU direktiva. Spomenuta odluka je potaknuta nastojanjem očuvanja posebno osjetljivih otočnih područja. (Zadarski list)