USKOK je objavio priopćenje da je podignuta optužnica protiv Rena Sinovčića, djelatnika zadarske Porezne uprave Stoje Mučaji, Vjekoslava Jurline, Irene Anić, Marka Lozančića, Željana Pejkovića te bivšeg direktora NK Zadar Novice Erlića i Dalibora Zebića.

Njih se tereti da su oštetili državni proračun za vrtoglavih 241 milijun kuna. Priopćenje USKOK-a objavljujemo u cijelosti: „USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv osmero hrvatskih državljana R. S. (1960.), V. J. (1958.), S. M. (1951.), Ž. P. (1954.), M. L. (1981.), I. A. (1967.), N. E. (1960.), D. Z. (1972.) i jednog trgovačkog društva zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju te pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju (18. 12. 2015.)

mucaji
Stoja Mučaji

Optužnicom se stavlja na teret I. okr., direktoru IX. okr. trgovačkog društva da je, od prosinca 2010. do 5. srpnja 2013., u Zadru, kontinuirano poticao na zlouporabu položaja i ovlasti II. i III okr. kao pročelnike Porezne uprave, Područnog ureda Zadar, IV. i V. okr. kao voditelje Porezne uprave, Ispostave Zadar i VI. okr., kao voditeljicu Službe za ovrhu Porezne uprave, Područnog ureda Zadar, ujedno i članove Komisije koja je odlučivala o reprogramu poreznog duga IX. okr. trgovačkog društva. Tako su isti, u cilju nenaplate dospjelog i ovršnog poreznog duga IX. okr. trgovačkog društva, postupali protivno zakonskim odredbama i prema IX. okr. trgovačkom društvu nisu poduzimali ovršne radnje radi prisilne naplate poreznog duga te su istome neosnovano odobravali reprograme poreznog duga. Na opisani način su, u navedenom razdoblju, proračunu Republike Hrvatske prouzročili štetu u iznosu od 2.078.321,19 kuna, a koji iznos nije naplaćen  uslijed nezakonitog postupanja navedenih okrivljenika. Ujedno se terete III. okr., kao pročelnica Porezne uprave, Područnog ureda Zadar i V. okr., kao voditelj Porezne uprave, Ispostave Zadar, da su od 26. listopada 2012. do 30. siječnja 2013., u Zadru, u cilju sprječavanja ovrhe novčanih sredstava na računima I. okr. radi prisilne naplate dospjelog i ovršnog poreznog duga, sukladno njegovim zahtjevima postupali protivno zakonskim odredbama. Tako isti rješenje o ovrsi nisu dostavili Financijskoj agenciji radi izvršenja, što su bili dužni učiniti, čime je proračun Republike Hrvatske oštećen za 241.898,50 kuna. Nadalje se VII okr., kao direktora NK Zadar, tereti da je od kolovoza 2008. do 4. studenoga 2014., u Zadru, sukladno dogovoru i na traženje I. okr., postupao protivno svojim zakonskim obvezama u korist I okr., a na štetu imovinskih interesa NK Zadar. Postupajući na opisani način, VII okr. je u poslovnim knjigama NK Zadar priznao kao istinitu novčanu obvezu prema I. okr. iako je znao da NK Zadar prema I. okr. takvih obveza nema jer se iste zasnivaju na nevjerodostojnim ugovorima o zajmu u kojima je neistinito navedeno da je I. okr. od 10. rujna 2000. do 16. ožujka 2004. isplatio pozajmice igračima NK Zadar. Time je VII. okr., iako znajući da se radi o neosnovanim obvezama, na opisani način stvorio obvezu NK Zadar prema I. okr. u iznosu od 42.319.000,00 kuna. Radi namirenja ovog nepostojećeg potraživanja I. okr., NK Zadar je od 17. srpnja 2009. do 4. studenoga 2014. I. okr. isplatio 17.346.446,19 kuna, dok je preostali dio nepostojećeg potraživanja I. okr. pretvoren u vlasnički udio istoga u NK Zadar, čime je I. okr. neosnovano stekao 119 192 dionice vrijednosti 23.838.400,00 kuna, odnosno vlasništvo 35,06% temeljnog kapitala NK Zadar. Na opisani način je I. okr., na štetu NK Zadar, pribavljena nepripadna imovinska korist u ukupnom iznosu od 41.184.846,19 kuna.

Također se I. okr. tereti da je, od 5. siječnja 2013. do 30. siječnja 2014., u Zagrebu i Zadru, u postupku predstečajne nagodbe IX okr. trgovačkog društva, protivno zakonskim obvezama, postupao u korist IX okr. trgovačkog društva i VIII. okr., a na štetu imovinskih interesa vjerovnika tog trgovačkog društva, a u čemu mu je VIII. okr. pomogao. Tako je I okr., kako bi osigurao prihvaćanje plana financijskog i operativnog restrukturiranja IX. okr. trgovačkog društva koji je predložio, a time i osigurao otpis većine potraživanja vjerovnika, u dokumentaciji koju je dostavio Nagodbenom vijeću FINA-e, uz potraživanja drugih vjerovnika IX. okr. trgovačkog društva, neistinito iskazao te kao istinito priznao i svoje potraživanje prema IX. okr. trgovačkom društvu u iznosu od 21.164.267,86 kuna, znajući da je isto u dijelu od 12.448.259,38 kuna nepostojeće. Navedeno potraživanje je I. okr. samo formalno prenio na VIII. okr. Na taj je način I. okr., tijekom glasovanja o prihvaćanju predloženog plana, na temelju svojih neistinitih tražbina, formalno prenesenih na VIII. okr., upravo temeljem pozitivnog očitovanja VIII. okr. ostvario potrebnu većinu glasova vjerovnika koji su prihvatili predloženi plan financijskog i operativnog restrukturiranja IX. okr. trgovačkog društva, a time i otpis dospjelih dugova tog društva. Ujedno je I. okr. u planu financijskog i operativnog restrukturiranja IX. okr. trgovačkog društva, o kojem su vjerovnici glasovali, neistinito prikazao kako će novčana sredstva za daljnje poslovanje i podmirenje obveza IX. okr. trgovačkog društva nakon dovršenog postupka predstečajne nagodbe, pribaviti i prodajom dijela poslovnog udjela IX. okr. trgovačkog društva u trgovačkom društvu Vox Centar d.o.o., direktor kojeg je također I. okr. Međutim, I okr. je znao da opisana mogućnost pribavljanja novčanih sredstava za poslovanje i podmirenje obveza IX. okr. trgovačkog društva ne postoji, budući da je 28. lipnja 2013. predmetni poslovni udio, vrijedan 22.447.799,00 kuna, ugovorom o prijenosu poslovnog udjela za iznos od 1,00 kune prenio u vlasništvo VIII. okrivljenika. Nagodbeno vijeće je potom, u uvjerenju da su činjenice koje je u planu vjerovnicima predočio I. okr. istinite, a zakonom tražena većina vjerovnika ostvarena na temelju istinitih i stvarno postojećih tražbina vjerovnika, donijelo rješenje o prihvaćanju plana financijskog i operativnog restrukturiranja dok je Trgovački sud u Zadru 21. siječnja 2014. donio pravomoćno rješenje o odobravanju predstečajne nagodbe.  Na opisani je način IX. okr. trgovačkom društvu pribavljena nepripadna imovinska korist od 57.568.676,71 kunu, a VIII. okr. u iznosu od 22.447.799,00 kuna, dok je Ministarstvo financija oštećeno za 5.620.098,09 kuna, a ostali vjerovnici za 51.948.578,62 kune.  U optužnici je, sukladno odredbama Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili prekršajem, predloženo da se okrivljenicima oduzme protupravno stečena imovinska korist u ukupnom iznosu od 121.201.321,90 kuna.“

1 KOMENTAR

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime