Makarski komunalac d.o.o. počeo je sa slanjem računa za odvoz otpada za rujan uz koje će građani Makarske dobiti i edukativni letak o važnosti razdvajanja otpada.

Tiskanje edukativnog letka dio je kampanje o važnosti razdvajanja otpada koju pod motom ‘Skupi, složi, savjesno odloži!’ provode Grad Makarska i trgovačko društvo Makarski komunalac. Letak sadrži osnovne informacije o važnosti odvojenog sakupljanja otpada i novom načinu gospodarenja otpadom kakav se uvodi na području grada Makarske. Između ostalog, na ovaj način svi građani bit će upoznati sa lokacijama zelenih otoka na području grada te načinu funkcioniranja privremenog reciklažnog dvorišta na Zagonu. Prva faza kampanje obuhvatit će i radionice u osnovnim školama i dječjim vrtićima, oglase u medijima i javne tribine u sklopu kojih će građani biti informirani o novom sustavu gospodarenja otpadom čije je provođenje počelo 2013. godine. Sve informacije o kampanji ‘Skupi, složi, savjesno odloži’ od danas se mogu pronaći na službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.