Nakon objavljene nove bodovne liste za upis djece u DV Biokovsko zvonce Makarska i napravljene detaljne analize poništene i aktualne bodovne liste otkrivamo kako iza cjelokupnog postupka upisa stoji još i veći skandal

Prvenstveno se želimo referirati na izjave predsjednice Upravnog vijeća dječjeg vrtića Nevene Čović i ravnateljice Marine Šprajc koje pokušavaju se sebe skinuti ljagu istog opravdavajući se da su mislili da Komisija za upis djece radi ispravno svoj posao. Ne gospodo, vaše funkcije zahtijevaju da pratite i nadzirete rad DV i svih postupaka koji se unutar istog odvijaju. Pokušaj da se opravdate, a obavljate tako važne funkcije unutar DV je krajnje smiješan.

Nadalje, na konferenciji za novinare izneseno je kako su nepravilnosti koje su nastale u postupku upisa prvenstveno odnose na ne prilaganje obavezne dokumentacije koja se ne boduje, gdje se misli na dokumentaciju o zdravstvenoj sposobnosti djeteta i statusu cijepljenja. Međutim, detaljnom analizom objavljene prethodne i nove bodovne liste može se vidjeti  kako su se na popisu upisane djece nalazila i djeca koje ne ispunjavaju uvjete za upis sukladno članku 10., stavak 1 Pravilnika o upisu i mjerilima djece u vrtić/jaslice u Dječjem vrtiću „Biokovsko zvonce“ Makarska te sukladno članku 3. Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/2002). Bilo bi zanimljivo dobiti informaciju o čijoj djeci se radi te kome se pokušalo pogodovati u ovom slučaju?!

Isto tako, sukladno Pravilniku o upisu i mjerilima djece u vrtić/jaslice DV dužan je objaviti Bodovnu listu djece u vrtić/jaslice po vrstama boravka. Na bodovnu listu se svrstavaju novoupisana djeca prema broju bodova od većeg prema manjem. Primjerice prema novo objavljenoj bodovnoj listi imamo 90 djece sa brojem bodova 60. Na staroj/nevažećoj bodovnoj listi bilo ih je i više. Analizom dviju bodovnih lista, te poništenom listom upisane i neupisane djece došli smo do zaključka kako su se neka djeca koja su se nalazila na listi ispod druge djece sa istim brojem bodova našli na listi upisane djece, a djeca koja su se nalazila iznad te djece na bodovnoj listi sa istim brojem bodova su se našla na listi neupisane djece.

Postavlja se pitanja po kojem kriteriju je slagan redoslijed djece na bodovnoj listi za djecu sa istim brojem bodova? Da li je redoslijed djece napravljen tako za sukladno Pravilniku o upisu i mjerilima djece u vrtić/jaslice u obzor uzima i pravo prednosti upisa djece u slučaju istog broja bodova? Ukoliko je na prethodno pitanje odgovor ne, postavlja se pitanje iz kojeg razloga to nije napravljeno? Da li je na ovakav način transparentno objavljeno i iz bodovne liste razumljivo koje dijete ima prednost u odnosu na drugu djecu s istim brojem bodova? Ili nam iz te bodovne liste za djecu s istim brojem bodova ništa nije jasno i upis našeg djeteta ponovno ovisi o netransparentnim postupcima Komisije koja bi trebala rangirati djecu s istim brojem bodova po dodatnim kriterijima definiranim pravilnikom, a koja se “dokazala“ da svoj posao obavlja savjesno i bez pogodovanja?

Odgovore na ova pitanja zatražili smo i od DV. Po primitku odgovora iste ćemo objaviti. Pozivamo sve one ranije spomenute koji peru ruke i skidaju ljagu sa sebe te predstavnike Grada Makarska da reagiraju i da osiguraju transparentan postupak upisa u DV jednak za svu djecu. Da osiguraju da iz bodovnih lista te lista upisane/neupisane djece roditelj mogu jasno dobiti informaciju iz kojeg razloga njihovo dijete je ili nije upisano u DV te koje je eventualno na listi čekanja. Također, pozivamo sve roditelje da ne zatvaraju oči već da reagiraju i da svakako ulože svoje prigovore na objavljenu bodovnu listu jer ista transparentno ne prikazuje odnos vašeg djeteta u odnosu na drugu djecu s obzirom na dodatne kriterije prednosti upisa.

Isto tako, one koji se nalaze na svim rukovodećim pozicijama u DV i predstavnike Grada Makarska pozivamo da se napravi revizija upisa djece u DV unatrag par godina kao bi se utvrdilo na kakav način se taj posao obavljao ranije i koliko ima djece da je zakinuto za upis u DV, a koliko ima upisane djece u DV koja i sada pohađaju isti a da nisu zadovoljeni osnovni uvjeti za upis. 

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime