Zašto Državni ured za reviziju u širokom luku zaobilazi Grad Makarsku?

0

Što zanima istražitelje u Gradu Makarska, zašto Državni ured za reviziju nije izradio nalaze proračunskog nadzora za protekle četiri godine? 

Revizijom obavljenom za 2010., utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na ustrojavanje unutarnje revizije, naplatu pojedinih proračunskih prihoda, uplatu pripadajućeg dijela sredstava od prodaje stanova u državni proračun, usklađivanje internih akta o plaći službenika i namještenika i donošenje pojedinačnih rješenja u skladu s propisima o plaćama u lokalnoj samoupravi, obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti, te postupke javne nabave, a koje su ponovljene i u 2011. Obveze su koncem 2011. iskazane u iznosu 88,7 milijuna kuna. Grad Makarska  je nakon provedenih otvorenih postupaka nabave roba, radova i usluga zaključio 12 ugovora o javnoj nabavi u vrijednosti 1.858.244,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, a za nabavu usluga u vrijednosti 123.353,00 kn nije proveden propisani postupak nabave. Revizijom utvrđene nepravilnosti koje se odnose na ustrojavanje unutarnje revizije, naplatu proračunskih prihoda, trošenje prihoda koji imaju zakonom utvrđenu namjenu, zakup poslovnih prostora, uplatu dijela sredstava od prodaje stanova u državni proračun, usklađivanje internih akata o plaći službenika i namještenika s propisima o plaćama u lokalnoj samoupravi, obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti, te postupke javne nabave, su utjecale na izražavanje uvjetnog mišljenja. Uvjetno mišljenje se izražava kada postoji sumnja u jednu ili više pozicija u financijskim izvještajima koja je značajna, ali nije odlučujuća za razumijevanje financijskih izvještaja, odnosno ako se poslovanje u manjoj mjeri nije obavljalo u skladu s važećim propisima.

Suradnja s pravosudnim i državnim tijelima

Prije, u tijeku i nakon provedbe revizija za Grad Makarsku Ured Državne revizije ne surađuje s pravosudnim i državnim tijelima. Suradnja obuhvaća razmjenu dokumenata i izvješća, odgovore na upite, zamolbe i podneske, davanje pojašnjenja te sudjelovanje na organiziranim sastancima u vezi predmeta revizije. papiriU  izvještajnom razdoblju 2010.-2015. godine nisu razmjenjivani dokumenti i izvješća povezani s provedbom mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije te s provedbom odredbi Ustava Republike Hrvatske. Prema odredbi članka 15. Zakona o Državnom uredu za reviziju, izvješće o radu Ureda se objavljuje na web-stranicama. Osim toga na web-stranicama Ureda se objavljuju i izvješća o obavljenim revizijama, čime postaju dostupna najširoj javnosti. Time se ispunjava jedna od najvažnijih zadaća državne revizije – javnost rada. Objavljivanjem godišnjeg izvješća o svom radu i izvješća o obavljenim revizijama, Ured Državne revizije pridonosi ne samo javnosti svoga rada, nego i javnosti rada subjekata za koje obavlja reviziju. Ured je, kao tijelo javne vlasti, obvezan primjenjivati odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama. Grad Makarska sa svojom administracijom, djelatnicima ima sasvim drugu praksu pr. u predmetima Miljenka Loze, Pere Gazilja, vijećnice  Gradskog vijeća Verice Raos. Do danas na postavljena pitanja nije bilo odgovora, na web-stranicama Grada Makarske izvješća su statistička i površna. Na web stranicama DORH-a, ne mogu se zapaziti očitovanja i status predmeta – kaznenih prijava koje su podnesene protiv djelatnika Grada Makarska. Suradnja pravosudnih i državnih tijela u predmetima Grada Makarska je na niskoj ili bolje reći nikakvoj razini. Ogledni primjer su nalazi Državnog ureda za reviziju iz 2010 godine, za Grad Makarsku, do danas nitko nije odgovarao za nepravilnosti, nezakonitog rada odgovornih osoba. Nalazi Državnog ureda za reviziju Grada Makarska za : 2012, 2013 ,2014 ,2015 godinu NE postoje !?

1 KOMENTAR

  1. Molim, Nalazi Državne revizije-Makarska od 2010-15, ne postoje? Ko je ovdje lud?
    Bogu fala da smo dobili u Verici Raos pravu osobu-ženu-vječnicu, koja će istirat mak na onac. Ivan Šimić je obečavao, ali i vječnici imaju veče ovlasti. Međutim privatnik ne rijetko bude objektivan.

  2. Oooo,doći će i Gradski oci na red.Otišli su zaštitnici,a došli drugi koji će potjerati drž.revizore u fin.poslovanje Bilića i njegove svite.Naravno i onog što je vladao sa svoji pet šest kauboja prije Bilića,a radi s o Marku Ožiću Bebeku.Ovj će ako ima pravde završiti tamo gdje triba….

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime