Izvršni odbor Strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije odaslao je u javnost pismo u kojem izražavaju zabrinutost zbog poništenja natječaja na liniji Zadar-Preko. Njihovo pismo objavljujemo u cijelosti

“Poštovani,

Skrećemo Vam pozornost na niz evidentnih nepravilnosti;

Dana 31. prosinca 2021. istekao je ugovor za obavljanje linije 409 Preko-Zadar, a koji je sklopljen između Agencije za obalni linijski pomorski promet i Jadrolinije. Evidentno je, dakle, da bez važećeg Ugovora Jadrolinija, od tad do dana današnjeg, obavlja prijevoz putnika na navedenoj putničkoj liniji. Postavlja se pitanje – kako brod na navedenoj liniji uopće isplovljava?

Radi se dakle o državnoj brodskoj liniji, koju je gore navedena Agencija, na čijem je čelu Paula Vidović, nakon Odluke o poništenju, samovoljno pretvorila u komercijalnu liniju. Skrećemo pozornost da jedini tko po Zakonu utvrđuje je li linija državna ili nije, je Vlada Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske je dana 22. prosinca 2016., donijela Odluku o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu, u koju je uvrštena i gore navedena linija – na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine br. 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13, i 56/16). Navedenu Odluku potpisao je predsjednik Vlade Republike Hrvatske, gosp. Andrej Plenković, Klasa; 022-03/16-04/363, Ur.broj: 50301-25/14-16-2.

Dana 21. travnja 2022., poništen je natječaj za gore navedenu liniju Ur.broj; 1907/2022., a navedenu gore Odluku, Vlade Republike Hrvatske poništava AZOLPP, točnije ravnateljica iste Agencije, Paula Vidović. U navedenoj Odluci o poništenju u točki 2. se navodi da se radi o državnoj brodskoj liniji.

Točka 4. u navedenoj Odluci o poništenju citiramo: “Javni naručitelj je, nakon što je ispitao sve mogućnosti za dodjelu potpore na liniji 409 utvrdio, kako ne postoji mogućnost isplate predmetne potpore obzirom da za istu, u trenutku donošenja ove Odluke nema važećeg odobrenja Programa državne potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge, javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnoj brodskoj liniji 409 od Europske komisije.”

Poštovani Ministre, postavlja se pitanje hoće li i tko, Jadroliniji nadoknaditi ili platiti dosadašnji trošak za obavljanje gore navedene linije? Također postavljamo pitanje; je li Jadrolinija podnijela zahtjev za dodjelom koncesije za komercijalnu liniju i ako je, kako se brodaru isplati održavati komercijalnu liniju sa kartama za povlašteni i besplatni prijevoz? Što Jadrolinija evidentno radi!

Također nam nije jasno, a čitajući iz nekih medija, iz kojeg razloga Odluku o poništenju natječaja, kako navodi ravnateljica ove agencije; da se mora provesti po određenoj proceduri i da se radi o izmijenjenom zakonu o obalnom linijskom prijevozu koji citiramo: “ispunjavanju uvjeta određenih procedura, koje Agencija trenutno dodatno usklađuje u komunikaciji sa Europskom komisijom”. Dakle radi se o izmijenjenom Zakonu. Podsjećamo da je natječaj proveden 18.02.2022., a Zakon je na snazi od 19.02.2022., pa se opravdano postavlja pitanje: kako to da se Zakon retrogradno primjenjuje?

Poštovani Ministre, skrećemo Vam još jednom pozornost na evidentne nepravilnosti i gubitke koje za sad osjeti samo Jadrolinija. Naime, u navedenoj Odluci, obzirom da je natječaj bio na 12 mjeseci, a da je iznos potpore gotovo 8 milijuna kuna, postavlja se pitanje: tko će snositi dosadašnje troškove koji sad iznose gotovo polovicu gore navedene potpore? Obzirom da je Uprava Jadrolinije u stalnim odnosima sa gore navedenom Agencijom, postavlja se pitanje: zbog čega isti nisu skrenuli pozornost na ovo?

Naime, još manje nam je jasno, obzirom do je Uprava Društva Jadrolinije dana 01.03.2022. donijela Odluku o smanjivanju formacijskog sastava upravo na toj liniji i to neslužbeno navodeći do je to jedan od kriterija za dobivanje linija na nadolazećim natječajima. Broj odluke Uprave Društva iz 01.03.2022. je UD-8/38-2022., sa čim je stavljen VAN SNAGE dio Odluke iz 15.06.2015. broj Odluke je UD-24/6b- 2014., u kojoj je naglašeno da će se ista primjenjivati do ZAKLJUČENJA NACIONALNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA – stavka 1. (formacijski sastav).

Sa navedenom Odlukom o smanjivanju formacijskog sastava i to člana posade koji obavlja plovidbenu stražu no palubi – kormilar, lzvršni odbor ovog sindikata se nije složio, kao ni s ostalim Odlukama Uprave Društva Jadrolinije, iz kojih je jasno da se radi o smanjivanju formacijskih sastava. Međutim, nakon održanog prosvjeda 10.03.2022., kojeg je organizirao Strukovni sindikat pomoraca Jadrolinije, koji je tad ukazao na stvarne i prave probleme, suradnja s ovom Upravom, kojoj je na čelu predsjednik David Sopta, zapravo nije moguća i ne postoji.

Molimo da promptno reagirate!!!

Hvala.”

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime