Već 18 godina borimo se za povrat imovine naše obitelji, odnosno protiv lokalnih moćnika koji nam na nezakonit način žele oteti krvavo stečenu djedovinu koristeći se svim mogućim prevarama i krivotvorinama.

Iako sudski spor još nije pravomoćno okončan, naša je djedovina, prema našim informacijama, već prodana pa je 17. travnja ove godine pokrenuta uknjižba prava vlasništva te su iz zemljišnih knjiga brisani svi tereti koji su bili zabilježeni. Obratili smo se svima, od USKOK-a do gradskih vlasti, kako bismo ih još jednom upozorili na veliku pljačku vrijednu milijune eura. Jer, imamo informacije da je u najvećoj tajnosti došla osoba iz inozemstva kako bi kupila našu zemlju čija je tržišna vrijednost oko tri i pol milijuna eura. Ako se to dogodi, hoće li itko odgovarati za tu pljačku – ogorčeno nam govori mr. sc. Zlatko Marinović iz Makarske, nasljednik, ali i predstavnik drugih zakonskih nasljednika obitelji Pavlinović.  Kalvarija njihovih obitelji počela je 1942. godine, kada su im vlasti NDH, poput mnogih židovskih obitelji, oduzele kompleks zemljišta te ih istjerale iz domova. Svu je njihovu imovinu nacionalizirala NDH, da bi 1948. godine po drugi put stigla nacionalizacija obiteljske kuće s pripadajućim zemljištem, koje se nalazi na atraktivnoj lokaciji na Dugišu. Zgrada površine 300 četvornih metara i zemljište od 15 tisuća četvornih metara uknjiženi su kao općenarodna imovina čiji je korisnik postala Općina Makarska.  Zgradu je koristila tvornica “Metalplastika” koja je, pojašnjava Marinović, 1985. godine zatražila uknjižbu, tako da je ona glasila za 15/16 zgrade općenarodna imovina, uz zabilježbu upravljanja od strane Općine Makarska, dok je 1/16 zgrade uknjiženo na RO “Metalplastika”. – Mi kao nasljednici smo 1995. godine podnijeli zahtjev za povrat imovine. Šest godina poslije, tvornica “Metalplastika” odlazi u stečaj. Sav je njezin inventar nestao, a gradske vlasti 1/16 obiteljske zgrade, koju je ona kupila, prodaju tvrtki “Merkur 5”. 15/16 zgrade, kao i preostalih 15.000 kvadrata zemljišta dalje je upisano kao općenarodna imovina. Kako se vodio sudski spor oko povrata imovine, sud nije dopustio da se “Merkur 5” uknjiži kao vlasnik. Godine 2007., nakon 12 godina čekanja, Ministarstvo pravosuđa je poništilo rješenje Službe za prostorno uređenje Ureda državne uprave SD županije koje je bilo u našu korist, te je predmet vraćen na ponovno odlučivanje.  Šest godina poslije, 2013., stiže nam novo rješenje, no ovaj put negativno za nas i protiv njega smo podnijeli žalbu na koju do dana današnjeg nismo dobili odgovor – kazuje Marinović i dodaje kako je u prvoj polovini 2013. godine HDZ-ova vlast prije izbora izvanparničnom nagodbom darovala “Merkuru 5” 15 tisuća četvornih metara terena u zamjenu za 1/16 zgrade.  To je zemljište bilo u prostornom planu predviđeno kao sportsko-rekreacijska zona, s tim da nakon zamjene bude prenamijenjeno u stambeno-poslovnu zonu, kao što im je obećao gradonačelnik na sjednici Gradskog vijeća dana 5. travnja 2013. godine. – Time se vrijednost koju je dobio “Merkur 5” podignula za oko 120 puta. Naglašavam još jednom da sudski spor nije završen, da nije doneseno pravomoćno rješenje o vlasništvu i da se nekretnine ne mogu nezakonito prisvajati – zaključuje Marinović. – Vjerujemo da je Hrvatska pravna država i da će DORH privesti pravdi krivce, koji na prevaru pokušavaju oteti tuđu imovinu, uz pomoć predstavnika gradskih vlasti.  Postoji opravdana sumnja da će svi sudionici u toj prljavoj raboti, na račun onog “poklona”, koji je vješto prikriven u izvanparničnoj nagodbi, dobiti svoj dio kolača. Time će “Merkur 5” ostvariti 120 puta veću vrijednost od one koju je posjedovao prije izvanparnične nagodbe – kategoričan je predstavnik nasljednika obitelji Pavlinović. (Slobodna Dalmacija)