Domaćini i gosti ove tribine zajednički će pokušati objasniti da otpad može biti korisna sirovina a ne problem kao što je to slučaj danas. Dotaknut će jednu od ključnih tema o kojoj se danas priča – temu zbrinjavanja otpada s Makarskog područja. Zapitat će se: na koji način je moguće riješiti aktualni problem ? Prezentirati ćemo primjere dobre prakse iz Hrvatske i svijeta, te predstaviti pilot projekt uvođenja posude za biorazgradivi otpad na područje Velikog Brda. I iz mračnijeg i iz svjetlijeg ugla diskusije, uputit ćemo na važnost poštivanja visokih standarda zaštite okoliša za kvalitetnije životno okruženje te duhovno, tjelesno i materijalno blagostanje naših građana. Zanima te kako se uključiti? Upravo na to pitanje odgovor će dati naša radionica pod nazivom: Izrada posude za kompost. Budi osviješten i izradi i ti svoju kantu.

 

PRVA TRIBINA – hotel Osejava 09.05. u 19.00h dvorana “Libar”, Makarska

 

Naslov: Otpad – korisna sirovina a ne problem

Predavači: Stela Vela mag.biol. et oecol.mar.

Zorana Divić Draganić mag.oecol.

Mila Vlajčić mag. oecol. et prot. nat.

Marko Pribisalić mag.oec. (povjerenik ORaH-a za Makasrsku)

Radionica: Naslov – Izrada posude za kompost

Voditelji radionice – Emina Šišić i Martina Gulan mag.oec./mag.art.

DRUGA TRIBINA: 10.05. hotel Osejava 19.00h dvorana “Libar”, Makarska

 

Tema:  ”Može li Hrvatska postati zemlja blagostanja ?”

Predavač: Prof.dr.sc. Davor Škrlec – redoviti profesor u trajnom

zvanju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u

Zagrebu, potpredsjednik i jedan od kandidata na izbornoj listi OraH-a za

EU parlament;

Moderator tribine: Marko Pribisalić mag.oec. (povjerenik ORaH-a za Makasrsku)

Svjedoci smo društvene krize čiji uzroci leže u konceptu tzv. linearne ekonomije koja funkcionira po načelu „uzmi-iskoristi-baci“ te doprinosi ekonomskoj krizi i krizi društvenih odnosa. Pokazalo se da nuklearna energija, u kojoj se vidjelo mogućeg pokretača izlaska iz krize, ne predstavlja ni jeftino ni sigurno rješenje. Novi društveni odnosi moći će se naime razviti tek uspostavom nove, tzv. kružne ili cirkularne ekonomije koja se zasniva na kružnom kretanju u prirodi, odnosno na načelima ponovne upotrebe, a ne stvaranja otpada, te podrazumijeva učinkovito korištenje energije u tom procesu. U takvom sustavu funkcionalni će biti samo oni izvori koji se zasnivaju na prirodnim ciklusima, a to su upravo obnovljivi izvori. Tranzicija prema viziji sigurne i obnovljive energije nije moguća potpunim odricanjem od fosilnih izvora energije, ali pritom se u toj tranziciji trebamo voditi principima “kontrolirane štete” po okoliš i ljude. Na tribini ćemo otvoriti diskusiju želimo li i imamo li snage krenuti u promjene društvenih odnosa; koliko smo spremni postati društvo blagostanja. (makarska-post.com)