U zemljišniku bivšeg Općinskog suda u Makarskoj, a sada Općinskog suda u Splitu – Stalnoj službi u Makarskoj nalazi se u zbirci isprava pod Z – 1243/03 Ugovor o kupoprodaji broj 49/03 od 7.lipnja 2003.godine…

Predmetni ugovor sklopljen je između Stipe Marina pok. Marijana, sa tadašnjim prebivalištem u Makarskoj, Kralja Zvonimira 18 kao prodavatelj i trgovačkog društva ABACUS d.o.o., Rebinje glavice bb, Ravča, Vrgorac, kao kupca, temeljem kojega je kupac ABACUS d.o.o., zastupan po vlasniku i direktoru Ladislavu Šošiću, kupio nekretnine označene kao čestica zgrade 618/2, ZU 3200, čestica zgrade 618/3 za ½ dijela upisana u ZU 3201, čestica zemlje 293 u površini od 183 m2 za cijelo upisane u ZU 3207, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 570.000,00 EUR obračunato po srednjem službenom tečaju NBH na dan plaćanja. U članku 3. stavku 2. navedenog ugovora navedeno je: „ U kupoprodajnu cijenu navedenu u prethodnom stavku uračunat je iznos od 100.000,00 EUR kojeg je prodavatelj primio prema članku 04.sklopljenog Predugovora o kupoprodaji broj 20/03 od 20.ožujka 2003.godine, koji je ovjeren kod Javnog bilježnika Ante Barbića iz Makarske pod brojem ovjere OV-296/03 od 20.ožujka 2003.godine.“

Dakle, iz navedenog sadržaja ove odredbe razvidno je da je sredstvo plaćanja bilo EUR, a što je u protivnosti sa imperativnim propisima koji reguliraju pitanje financijskog i deviznog poslovanja, čije nepoštivanje ima za pravnu posljedicu apsolutnu ništavost pravnog posla, odnosno, ništetnost pravnog posla koja djeluje od početka. Na ovu okolnost morao je zemljišnoknjižni referent obratiti pozornost po službenoj dužnosti te je morao odbiti provedbu ovog ugovora. No, sada je potez na Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu – Stalnoj službi u Makarskoj da pokrene odgovarajući postupak u kojem će se utvrditi da li u ovom postupku ima elemenata kaznenog djela, a u koju svrhu će biti nužno saslušati i gospodina Stipu Marina. Ujedno će Građanskoupravni odjel nadležnog državnog odvjetništva kojem je nadređena Lendi Pezzi, dobra prijateljica Ladislava Šošića, morati ustati tužbom radi utvrđenja ništavosti (ništetnosti) ovog Ugovora, te tražiti uspostavu ranijeg zemljišnoknjižnog stanja, pa samim tim zatražiti od nadležnog upravnog tijela stavljanje izvan snage Lokacijske i Građevinske dozvole za zgradu starog nazivlja „Stolarija“. Ujedno, stanari će imati pravo prema štetniku postaviti i odgovarajuće odštetne zahtjeve. No, tu nije kraj. Ministarstvo financija morati će pregledati poslovanje trgovačkog društva ABACUS d.o.o. kako bi utvrdilo na koji je račun i s kojeg računa je isplaćeno 100.000,00EUR, kada, na koji način, obzirom plaćanje na ruke tolikog iznosa nije dozvoljeno, te posebno utvrditi da li je ovakvim postupkom pričinjena šteta RH, jedinici područne (regionalne) samouprave – Spltsko-dalmatinskoj županiji kao i jedinici lokalne samouprave – Gradu Makarskoj, poglavito ako se kojim slučajem utvrdi da na taj devizni iznos nije plaćen porez i ostala davanja. Dakle, posla će imati odjel za porezno-kaznena djela Ministarstva financija.

1 KOMENTAR

  1. Da li je ovaj tip iz Graba išta učinio po Zakonu??
    Ko mu je u tome svemu pomagao, a izgleda da se drži oš krakova te hobotnice?!
    Pitam se dokle će nadležne institucije šutjeti?

  2. Koja je moga sać iz Graba u opancima, pa putem zastat u Vehoeac i usmenom pogidbom dobit farmu koza Rebinju glavicu. Samo na muzilici koju je s policijom prevacio u Posušje zaradio mijun maraka. Onda priša Biokovu pa uzmi Krivaju, Stolariju, stanbenu zgradu, kupio kuću kraj policije, onda navalio na Olminu zemlju, pa južnije Moreniju, kamp u Zaostrogu, dvorac u Slavoniji. Ni Kutle mu nije ravan. Opančari udbaši, ostavite se naše države i vraćaj se u Grab s onim što na opankama možeš ponit.onaj što je ovo reka za Srbe kad su umicali sad ti može doć u posjetu

  3. I sad ima čvrste veze u Gradu i Županiji. Treba postaviti pitanje Gradonačelniku Bilići i negovoj pomoćnici, pravnoj savjetnici Lori-Loli Veličković. zašto vas Šošić drži za jaja??, kakve ste mu ponude dali i to dokumentirano? Da On nije jači od vas davno bi vi obavili naumljenu podvalu, oja se ko trakavica vuće godinama.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime