Grad Zadar je tužio stanare bivše Bihaćke ulice koji ne žele izaći iz posjeda zemlje predviđene za proširenje ceste. Kako doznajemo iz Grada, pokrenut je pravni postupak kojim će se pokušati sudski doći u posjed zemlje na koju se Grad Zadar uknjižio još osamdesetih.

– Grad je vlasnik, a dio ljudi ne želi izaći iz posjeda. A to jesu li njihovi razlozi opravdani, odredit će se na sudu, kažu u Gradskoj upravi. Podsjetimo, proširenje Bihaćke, to jest Ulice Borka Šarlije Kese, predviđeno je projektom koji je već krenuo u realizaciju. Radovi su u tijeku na onom dijelu koji nije sporan. Kako su ranije govorili iz Grada, ukoliko će se spor sa stanarima rješavati sudski, napravit će se prvo uža cesta, kakva je i bila, a po završenom postupku, ukoliko presuda bude u korist Grada, cesta će se proširiti kao što je predviđeno dok se još mislilo da će se ovi imovinsko-pravni odnosi riješiti dogovorom. (Zadarski list)