Jakov Kalmeta (31) i Dino Kereta (22) pravomoćnom presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske oslobođeni su krivnje za napad na dvojicu zadarskih policajaca u srpnju 2010. godine na predjelu Karma u Arbanasima, dok je Luki Kalmeti (37), kao trećem sudioniku, potvrđena osuđujuća presuda, ali je preinačena.

Trojicu prijatelja iz Arbanasa optužnica je teretila za nasilničko ponašanje počinjeno 13. srpnja 2010. godine na način da su u poslijepodnevnim satima na šetnici Karma, u blizini plaže Kolovare, bez ikakva razloga nasrnuli na dvojicu zadarskih policajaca koji su se tuda vozili biciklima.  Kako je od nepravomoćne presude prošlo tri godine, a u međuvremenu se izmijenio Kazneni zakon, Vrhovni sud je razmatrajući njihove žalbe Jakova Kalmetu oslobodio krivnje, Kereti je u drugom dijelu kazna preinačena na način da mu se uvjetna osuda zamjenjuje tzv. pridržajem izričaja maloljetničkog zatvora na način da mu se može izreći zatvorska kazna ako se u roku od dvije godine od stupanja na snagu pravomoćne presude ogriješi o zakon, dok je Luki Kalmeti kazna umanjena, pa mu je izrečena uvjetna osuda od šest mjeseci s rokom kušnje od dvije godine. (Zadarski list)