Prije sljedećeg nastavka feljtona AFERE PLOVPUT, dužni smo upoznati javnost s nedavnim događanjima koje za posljedicu imaju podnošenje prijave protiv Plovputa i službenika za informiranje Plovputa, pravnice Žarke Mitrović Povjereniku za informiranje zbog postupanja suprotno Zakonu o pravu na pristup informacijama, tj. uskraćivanja informacija i lažnog informiranja

Dana 13. siječnja 2023. godine od službenika za informiranje Plovputa, pravnice Žarke Mitrović zatražili smo da nam putem elektroničke pošte dostavi dokumente (ugovor, aneks ugovora i sl.) između Općine Vir i tvrtke Plovput vezano uz najam svjetionika na Viru. Također smo zatražili i dostavu dokumentacije iz koje je vidljivo po kojoj osnovi jest ili možda nije Općina Vir u najmu spomenutog svjetionika kao i dokumentaciju o eventualno poduzetim radnjama u slučaju da je najam istekao, a prostor svjetionika Vir nije oslobođen od imovine i osoba (više o zakupu svjetionika Vir i ostalih svjetionika u sljedećim nastavcima, op.a.).

U odgovoru od 25. siječnja 2023. godine, službenik za informiranje Plovputa, pravnica Žarka Mitrović navodi sljedeće (citiramo): „Trgovačko društvo Vir turizam d.o.o. kao Zakupnik i trgovačko društvo Plovput d.o.o., kao Zakupodavac su u prosincu 2011. godine zaključili ugovor o sanaciji i zakupu prostora u svjetioničarskoj zgradi Vir. Predmetni ugovor je istekao 2022. godine, te su u tijeku pregovori u svezi napuštanja predmetne svjetioničarske zgrade od strane Zakupnika.“

Isti dan službenicu za informiranje Plovputa, pravnicu Žarku Mitrović podsjetili smo da smo također tražili dostavu prateće dokumentacije i zamolili da nam je pošalje elektroničkom poštom.

U odgovoru od 26. siječnja 2023. godine, službenica za informiranje Plovputa, pravnica Žarka Mitrović navodi sljedeće (citiramo): „Ugovor o sanaciji i zakupu kao i prateća dokumentacija predstavljaju poslovnu tajnu, pa Vam iste ne možemo dostaviti.“

Odmah po primitku maila, od službenika za informiranje Plovputa, pravnice Žarke Mitrović zatražili smo da nam dostavi Odluku kojom su Ugovor o sanaciji i zakupu te prateća dokumentacija proglašeni poslovnom tajnom, kada i sukladno kojem zakonu. Također smo dana 2. veljače 2023. godine  službenika za informiranje Plovputa, pravnicu Žarku Mitrović još jednom zamolili da nam do kraja dana dostavi traženu dokumentaciju jer je na to obvezuje Zakon o pravu na pristup informacijama te upozorili da ćemo u slučaju da nam ne dostavi dokumentaciju predmet proslijediti na postupanje nadležnim institucijama.

Do danas nikakvu informaciju niti dokaz o proglašenju Ugovora o zakupu i sanaciji prostora u svjetioničarskoj zgradi Vir poslovnom tajnom nismo zaprimili. U međuvremenu smo od naših izvora dobili traženi Ugovor i objavili ga u AFERI PLOVPUT (2). Iz Ugovora je vidljivo da se ne radi o nikakvoj poslovnoj tajni kao što je u svome odgovoru navela službenica za informiranje Plovputa, pravnica Žarka Mitrović, budući da u gornjem desnom kutu Ugovora ne postoji pečat „POSLOVNA TAJNA“ i potpis direktora Društva Mate Perišića što je propisano člankom 3. „Pravilnika o poslovnoj tajni Plovputa“ za podatke koji se smatraju poslovnom tajnom. Istim člankom je propisano i da direktor Društva donosi odluku kojom se određeni podaci, u ovom slučaju Ugovor o zakupu i sanaciji prostora u svjetioničarskoj zgradi Vir i prateća dokumentacija, smatraju poslovnom tajnom. Budući da takva odluka nikada nije niti donesena, službenica za informiranje Plovputa, pravnica Žarka Mitrović istu nije niti mogla dostaviti. Dodatno, a što potvrđuje činjenicu da Ugovor o zakupu i sanaciji prostora u svjetioničarskoj zgradi Vir nije poslovna tajna, je to što je Ugovor bio privitak dopisa koji je Mate Perišić, direktor Plovputa dostavio Radničkom vijeću Plovputa (čija tajnica je upravo dotična Žarka Mitrović, op.a.) 18. listopada 2022. godine u kojem je, između ostalog, objasnio rezultat i više nego uspješne primjene svoga doktorata u praksi u Plovputu u kojemu je naveo da je Društvo bilo pod nadzorom Carinske uprave te je kažnjeno sa cca 2 mil. kn oduzimanja imovinske koristi zbog činjenice da se na svjetionicima bavilo turizmom, o čemu smo pisali u AFERI PLOVPUT (5).

Slijedom navedenog, a zbog uskraćivanja informacija i lažnog informiranja, Plovput i službenicu za informiranje Plovputa, pravnicu Žarku Mitrović prijavljujemo Povjereniku za informiranje, a sve s ciljem budućeg transparentnog i zakonitog ponašanja Plovputa u svezi primjene Zakona o pravu na pristup informacijama.

U jednom od sljedećih nastavaka pročitajte odgovor Plovputa na objavljeni tekst, kao i nadležnih institucija o poduzetim radnjama protiv Plovputa i službenika za informiranje Plovputa, pravnice Žarke Mitrović. (NASTAVLJA SE)

3 KOMENTARI

  1. Lipo ste prožvakali Žarku. Vjerojatno gđa/gđica samo izvršava direktorove naloge, kao i svaki drugi radnik koji mu se ne želi zamjeriti.
    Bilo bi korisno znati je li je zaposlio Mate Perišić? Hahaha

    • Draga Iva, ne znam što ti je smiješno, ali članak ne sliči na vic. Nije za Pulizera, ali Jasna Babić se smiješi.
      Meni je smiješno skrivanje iza poslovne tajne. Bilo bi najbolje da se štambilja poslovna tajna i na wc papir.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime