EKSKLUZIVNO Državna revizija upoznata sa suspektnim odnosima odvjetnika Luke Mrkića i Grada Benkovca!

0

U Izvješću Državnog ureda za reviziju za 2019.godinu, pozornost privlači nadzor poslovanja Grada Benkovca, posebice financijski izvještaji i usklađenost poslovanja

Državni revizori su tada utvrdili brojne nepravilnosti te su na iste upozorili Grad Benkovac, a pored gradonačelnika, najveću odgovornost snosi Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove kojem je trenutno na čelu pročelnica Ljiljana Čerina Bljaić. Između ostalog, državni revizori u predmetnom Izvješću za 2019. zamjeraju jer u poslovnim knjigama nisu evidentirana ni u financijskim izvještajima iskazana
potraživanja za porez na promet nekretnina i porez na potrošnju, koja prema podacima Porezne uprave iznose 2.198.657,00 kn. – Rashodi u ukupnom iznosu od 1.027.624,00 kn nisu evidentirani na računima propisanim Računskim planom, što je utjecalo na strukturu pojedinih rashoda te oni u financijskim izvještajima nisu točno iskazani. Osim navedenog, u okviru izvanbilančnih zapisa u poslovnim knjigama nisu evidentirana ni u financijskim izvještajima iskazana dana jamstva trgovačkim društvima za zaduživanje u iznosu od 2.381.988,00 kn i potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku u iznosu od 245.434,00 kn. Popis imovine i obveza sa stanjem na dan 31. prosinca 2019. obavljen je, ali nije cjelovit. U popisnim listama podaci o imovini (zemljište, građevinski objekti, uredska i ostala oprema, dugotrajna imovina u pripremi, tuđa imovina na korištenju, sitni inventar) iskazani su opisno, a nisu u naturalnim i novčanim izrazima. Nije popisana tuđa imovina (autocisterna primljena iz robnih zaliha) u vrijednosti od 1.494.875,00 kn i dugotrajna imovina u pripremi koja prema
podacima iz financijskih izvještaja iznosi 10.887.041,00 kn. Zbog navedenog nisu osigurani uvjeti za usklađenje stanja imovine evidentiranog u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem. Grad nije proveo postupak ispravka vrijednosti potraživanja uzimajući u obzir kašnjenje u naplati dulje od godine dana te pokretanje stečajnog ili
likvidacijskog postupka nad dužnikom, navodi se u Izvješću, ali to je tek dio zamjerki.

Tomislav Bulić, HDZ-ov gradonačelnik Benkovca

Državni revizori ponovno češljaju poslovanje Grada Benkovca od rujna do studenog 2022.godine kako bi provjerili jesu li odgovorne osobe ispravile nedostatke zabilježene 2019.godine. Tom prilikom je utvrđeno kako Grad Benkovac nije proveo određene naloge i preporuke. Primjerice, nije provedena preporuka da zbog efikasnijeg upravljanja novčanim sredstvima, Grad Benkovac treba ustrojiti riznicu kao sustav upravljanja proračunskim sredstvima Grada i njegovih korisnika. Nadalje, utvrđeno je da Grad Benkovac nije poštivao zadane rokove u svezi mjera za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda. Također je naloženo programom građenja procijeniti troškove građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja s čime su u Gradu Benkovcu uporno kasnili. Posebno zamjeraju računovodstveno poslovanje i preporučuju ustrojiti riznicu kao sustav upravljanja proračunskim sredstvima Grada i njegovih proračunskih korisnika itd.

Dakle, Grad Benkovac u tri godine nakon uvjetnog mišljenja nije postupio po preporukama i nalozima Državnog ureda za reviziju, a čini se da je takva negativna praksa nastavljena do današnjih dana.

Prije nekoliko dana objavili smo dvostruke kartice kupaca koje se odnose na suradnju sa jednim od najplaćeniji odvjetnika u Zadarskoj županiji Lukom Mrkićem. Tako prema jednoj kartici Grad Benkovac Luki Mrkiću duguje preko 600 tisuća kuna, a po drugoj nešto više od 200 tisuća kuna? Razgovarali smo sa mnogim ekonomistima, knjigovođama i svi su ostali zbunjeni takvim načinom računovodstvenog poslovanja u Gradu Benkovcu. Sporan im je i Sporazum kojem je prethodio Ugovor o zastupanju između Luke Mrkića i Grada Benkovca. Želeći dodatno provjeriti, a sumnjajući da Grad Benkovac možda vodi i dvostruko knjigovodstvo, uputili smo dopis njihovom povjereniku za informiranje prije nekoliko dana, no odgovor nismo dobili. Obratili smo se i Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Državnom uredu za reviziju i dr. Iz Državnog ureda za reviziju su odmah reagirali te nas obavijestili kako će naše informacije uzeti u obzir prilikom donošenja programa i plana rada prema kojem se obavljaju revizije. (NASTAVLJA SE…)

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime