Svi problemi na prošloj i pretprošloj sjednici vijeća su nastali zbog sličnih „tumačenja“ kao što je ovo pročelnice Ureda grada Mirjane Zubčić povodom fizičkog napada na mene i mog kolegu Antu Rubešu.

Grad Zadar je imao potpisan ugovor sa zaštitarskom tvrtkom Budno oko securty d.o.o za čuvanje imovine i ljudi a ne održavanje reda na sjednici što sam se osobno uvjerio uvidom u ugovor. Dakle na sjednici održanoj 11.7.2014 godine nisu imali ingerencije za bilo kakvo postupanje. Aneks ugovora o održavanju reda na sjednici potpisan je svega par dana prije sjednice „održane“ 02.10.2014 godine. Prema tome molim Mirjanu Zubčić da prestane lagati i stavi te ugovore na uvid javnosti. Zaštitari su silu mogli upotrijebiti jedino na osnovi Zakona o privatnoj zaštiti nikako na osnovi potpisanog ugovora ili Poslovnika o radu gradskog vijeća.  U čl 39 Zakona o privatnoj zaštiti jasno stoji u kojim slučajevima zaštitari mogu upotrijebiti fizičku silu. Ni jedan od tih slučajeva se ne odnosi na situaciju koja se dogodila na sjednici vijeća. Pozivate se na to da zaštitari mogu primijeniti silu I AKO ZAKONITO IZDANA UPOZORENJA I ZAPOVIJEDI NE JAMČE USPJEH.

U čl.33 jasno stoji kada zaštitar izdaje upozorenje i zapovijed:

  1. otklanjanja opasnosti za život i osobnu sigurnost štićenih osoba
  2. otklanjanje opasnosti za štićenu imovinu
  3. sprječavanja izvršenja kaznenih djela i prekršaja, hvatanja njihovih počinitelja i osiguranja tragova tih djela koji mogu poslužiti kao dokaz
  4. održavanja reda i mira i uspostavljanja narušenog reda i mira
  5. zaprječavanja pristupa ili zadržavanja na prostoru ili objektu koji se štiti
  6. sprječavanja i otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama, epidemijama ili drugim oblicima ugrožavanja opće sigurnosti

Dakle iz članka 33 jasno proizlazi da mi zaštitari nisu imali zakonskog temelja izdati bilo kakvo upozorenje i zapovijed. To nisu ni napravili. Niti su mi išta zapovjedili, niti su naveli zakonski temelj po kojoj postupaju usprkos mom inzistiranju. O svemu tome naravno postoje brojne video snimke.

Prema tome gospođo Zubčić prestanite već jednom manipulirati Zakonima i činjenicama.

Jedino što ste točno naveli jest da sam prekršio Poslovnik o radu gradskog vijeća. Poslovnik je za mene mrtvo slovo na papiru dok ga predsjednik i vladajuća većina višekratno krše. Možemo ga ili svi skupa poštovati ili zapaliti. Neka bude po vašem izboru.
Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Zadra

Marko Pupić-Bakrač