Marko Pupić Bakrač i Ante Rubeša udaljeni su sa prošle sjednice Gradskog vijeća na zahtjev Živka Kolege. Prema svemu sudeći, Kolega nije imao pravo to učiniti već je zloupotrijebio svoju funkciju predsjednika Gradskog vijeća.

To proizlazi iz priopćenja koje nam je poslao Marko Pupić Bakrač, a koje prenosimo u cijelosti:
Grada Zadra zbog nav „Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 11.07.2014 došlo je do intervencije zaštitarske službe na način da je ista odstranila vijećnike Antu Rubešu i Marka Pupića-Bakrača sa sjednice vijeća. Na pitanje vijećnika tko ih je poslao i po kojem pravnom osnovu postupaju zaštitari su odgovorili da ne znaju ( postoji video zapis). Zbog takvog postupanja zatražio sam uvid u ugovor između Grada Zadra i tvrtke Budno oko security d.o.o koja obavlja zaštitarsku djelatnost u zgradi Gradske uprave. U ugovoru jasno stoji da ta tvrtka obavlja zaštitu imovine i ljudi za naručitelja Grad Zadar u zgradi na Narodnom trgu br.1 . Zakonu o privatnoj zaštiti čl 33 kaže da će čuvar i zaštitar upozoriti osobu koja svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem dužne radnje može dovesti u opasnost svoju sigurnost ili sigurnost druge osobe ili sigurnost imovine, narušiti javni red i mir ili ako se opravdano očekuje da bi ta osoba mogla počiniti ili izazvati drugu osobu da počini kazneno djelo ili prekršaj. U čl.39 istog Zakona stoji da zaštitari mogu u obavljanju poslova tjelesne zaštite upotrijebiti tjelesnu snagu, ako drugačije ne mogu:
– odbiti protupravni i neposredni napad kojim se ugrožava njihov život ili život osoba koje čuvaju,
– odbiti protupravni i neposredni napad usmjeren na uništenje i umanjivanje vrijednosti imovine koju čuvaju, a da pri tom štetne posljedice ne budu veće od prijetećih.
Ni ja ni vijećnik Ante Rubeša nismo ugrožavali sigurnost imovine ili bilo koje osobe niti smo narušili javni red i mir (za čuvanje kojeg by the way Grad Zadar i Budno oko securty d.o.o nemaju potpisan ugovor već samo za štićenje imovine i ljudi).
Iz našeg mirnog prosvjeda usmjerenog protiv kršenja poslovnika i nepoštivanja demokratske procedure nije se mogao izvesti zaključak da namjeravamo počiniti kazneno djelo ili prekršaj. O čemu svjedoči i postupak policije koja je odbila intervenirati zbog nepostojanja elemenata protuzakonitih radnji. Ovakvo postupanje zaštitarske službe bi možda bilo prikladnije u nekim drugim situacijama u vijeću kada je vijećnik sa podebljim kriminalnim dosjeom prijetio i vrijeđao vijećnike. Međutim naravno prema takvima predsjednik vijeća ne primjenjuje svoje fašističke represivne mjere kao prema nama. Ukoliko se ponovi slično protuzakonito postupanje zaštitarske službe koje nema nikakvog temelja u potpisanom ugovoru između Grada Zadra i tvrtke Budno oko d.o.o  kao ni u Zakonu o privatnoj zaštiti moram Vas upozoriti da ćete snositi svu odgovornost za posljedice koje će iz toga proisteći.“

Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Zadra Marko Pupić Bakrač